eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Barnets rättigheter inom socialvården

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Du lär dig att väga hur barnets olika rättigheter tillgodoses inom socialvården.
  • Du lär dig bedöma hur olika åtgärdsalternativ påverkar barnets bästa.
  • Du lär dig att säkerställa barnets delaktighet inom socialvården.
  • Du lär dig om skyldigheter, möjligheter och risker i anslutning till sektorsövergripande samarbete.

Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I utbildningen behandlas barnets rättigheter inom socialvården och i synnerhet tryggandet av barnets rättigheter, bedömningen av barnets bästa, skyddet av familjens enhetlighet, barnets rätt att delta samt sektorsövergripande samarbete.

Utbildningen erbjuder yrkesutbildade personer inom socialvården information, praktiska exempel och verktyg för socialt arbete som främjar och respekterar barnets rättigheter.

Välkommen med!

Kouluttajat: