eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Inledning till barnets rättigheter – Säkerställ att barnets rättigheter tillgodoses

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Jag förstår att barnets rättigheter är juridiska rättigheter och att de förpliktar mig i alla mina arbetsuppgifter.
  • Jag inser att för att tillgodose barnets rättigheter krävs aktivitet av de vuxna – och ibland också förändringar i tanke- och verksamhetssätten.
  • Jag lär mig att tillämpningen av barnets rättigheter i praktiken ofta kräver avvägning från fall till fall.
  • Jag upptäcker bättre än tidigare situationer där det finns risk för att barnets rättigheter inte tillgodoses och kan trygga dem bättre.

Denna utbildning är den första delen av den nationella barnstrategins webbutbildningshelhet om barnets rättigheter. Den är för allayrkesutbildade personer som arbetar med barn eller är intresserade av barnets rättigheter.

Utbildningen är viktig och användbar även när ditt arbete inte har en direkt koppling till barn – till exempel inom stads- och trafikplanering måste man beakta barn och barnets rättigheter. Utbildningen fungerar som en introduktion till övriga utbildningar om olika fenomen och för olika målgrupper. Vi rekommenderar att du studerar inledningen före de andra avsnitten.

Kouluttajat: