eOppiva.fi-palvelun saavutettavuusseloste

Sivustoamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. HAUS kehittämiskeskus Oy pyrkii takaamaan eOppiva.fi-verkkosivuston saavutettavuuden tämän lain mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee eOppiva-palvelua, joka sisältää eOppiva.fi-sivuston, eOppivan Moodle-oppimisympäristön koulutuksineen ja kaikille avoimia koulutussisältöjä.

Seloste on tarkastettu ja päivitetty viimeksi 26.10.2023. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) vuonna 2020 toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto lain vaatimukset. Päivitys perustuu eOppiva-tiimin ja palveluntarjoajakumppaneiden omaan arvioon sivuston ominaisuuksien ja sisältöjen nykytilasta.

Palvelumme saavutettavuuden tila

Palvelumme täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) tasojen A ja AA vaatimukset osittain.

Palvelumme saavutettavuudessa on joitain ongelmia. Kriittisimmät saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Seuraavassa on kuvaus tunnetuista ongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Ongelman perässä on mainittu saavutettavuusohjeiston kriteeri, josta ongelma johtuu.

 

eOppiva-sivusto

Yleistä

 • Sivustolla on vieraskielistä sisältöä, jota ei ole merkitty kielellisesti oikein. (WCAG 3.1.2) Sivustolle on tulossa ruotsin- ja englanninkieliset kieliversiot vuoden 2024 aikana.
 • Sivuston videoissa on puutteita. Joistakin videoita puuttuu tekstitys tai kuvailutulkkaus. Videoiden title-määrittelyissä on myös puutteita, jotka saattavat vaikeuttaa ruudunlukijakäyttöä. (WCAG 1.2.1, 1.2.2) Osa videoista on julkaistu ennen 23.9.2020, eikä lain vaatimukset koske niitä. Sisältöjen päivityksen yhteydessä korjaamme kuitenkin aina myös saavutettavuuspuutteet.

Blogitekstit

 • Tekstivastineissa on puutteita. Esim. osa kuvituskuvista luetaan ruudunlukijalla, mutta osaa sisällön kannalta tarpeellisista kuvista jätetään lukematta. (WCAG 1.1.1)
 • Linkkien nimeämisessä on puutteita. Esim. “Yhteenvedossa” ja “tästä” ovat linkkejä PDF-tiedostoon, mutta tämä ei ole selkeää käyttäjälle. (WCAG 2.4.4.)
 • Osa PDF-tiedostoista ei ole saavutettavia. Esim. Kuvilla ei ole tekstivastineita, dokumentin kieltä ei ole määritelty oikein ja otsikkomerkinnöissä on puutteita. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.1.1)

Kaikille avoin koulutussisältö

 • Kurssien teemaväreissä on puutteita. (WCAG 1.4.3)
 • Jotkin kuvat sisältävät tekstiä. (WCAG 1.4.5)
 • Tekstivastineissa on puutteita. Esim. joidenkin kuvien tekstivastineet ovat erittäin pitkiä ja toimisivat paremmin leipätekstissä ja jotkin kuvat lukeutuvat tiedostomuotoisina. (WCAG 1.1.1)
 • Osa toimitettavista PDF-tiedostoista ei ole saavutettavia. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Koulutusten päivityksen yhteydessä korjaamme myös niiden saavutettavuuspuutteet. 

Koulutussisällöt on rakennettu ulkopuolisen toimijan palvelua käyttäen, minkä johdosta HAUS kehittämiskeskus Oy ei pysty suoraan vaikuttamaan kaikkiin saavutettavuusongelmiin. Seuraavat ongelmat on tunnistettu ja toimitettu palveluntoimittajalle. (Lisätietoja Articulate Rise 360 Accessibility Journey)

 • Osalla sivuston elementistä ja painikkeista on englanninkieliset avustetekstit. (WCAG 1.1.1, 3.1.2)
 • Elementtien ohjelmallisessa toteutuksessa on puutteita. Esim. eriväriset info-ruudut ja muu poikkeava sisältö ei välity ruudunlukijakäyttäjälle. (WCAG 1.3.1)
 • Kuvien suurennuspainike lukeutuu ruudunlukijalle vaikka kuva itsessään olisi merkitty koristeelliseksi ja täten piilotettu ruudunlukijalta. (WCAG 1.1.1, 1.3.2)
 • Testeissä vastauksen valinta näppäimistöllä voi olla vaikeaa, tulossivulta eteenpäin jatkaminen voi olla vaikeaa ja jotkin ruudunlukijat eivät pysty lukemaan kysymysten palautteita. (WCAG 2.1.1, yleinen saavutettavuus)

 

eOppivan Moodle-oppimisympäristö

eOppivan Moodle-oppimisympäristö pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle-alustaan. Oppimisympäristö pyrkii täyttämään WCAG 2.1 -kriteeristön tasot A-AA.
Sivusto täyttää vaatimukset osittain ja sivustolla on seuraavia puutteita:

 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen – Taso AA: H5P-sovelluksen tekstikappaleiden tekstiä ei voi suurentaa.
 • 2.4.1 Ohita lohkot – taso A:  h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi.

Moodlessa olevien koulutussisältöjen saavutettavuus on valtionhallinnon yhteisten koulutusten osalta eOppiva-tiimin vastuulla ja virastojen omien koulutusten osalta virastojen vastuulla. Ohjaamme virastojen koulutusten tekijöitä saavutettavien sisältöjen tekemiseen mm. eOppivan Moodle-koulutuksessa.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla [email protected]. Voit myös soittaa meille, puh. 0400 250 675.

eOppiva.fi-sivuston saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa HAUS kehittämiskeskus Oy.

Lain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten noudattamista.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Vastauksessamme voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautetta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
Ilmoita saavutettavuusongelmasta verkkolomakkeella
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen ja korjaamme havaitut saavutettavuuspuutteet mahdollisimman pian.

Ohjaamme myös virastoja saavutettavien koulutussisältöjen toteuttamisessa eOppivan Moodleen.

Meille tärkeitä saavutettavuuteen liittyviä ja kaikkien oppimista edistäviä tekijöitä digitaalisten koulutusten tekemisessä ovat:

 • Laiteriippumattomuus: eOppivan koulutuksia voi opiskella millä tahansa laitteella.
 • Selkeä rakenne: Koulutuksissa on helppo liikkua ja sisältö on esitetty loogisesti.
 • Monipuoliset menetelmät: Esitämme asioita erilaisilla tavoilla mm. tekstinä, videoina, animaatioina, kuvina ja infograafeina. Kaikista sisällöistä on tarjolla tekstivastine ja videot on tekstitetty.
 • Selkeä kieli: Koulutuksissa käytetty kieli on ymmärrettävää ja helppolukuista.
 • Visuaalisuus: Koulutusten selkeä ja miellyttävä visuaalinen ilme tukee sisällön hahmottamista.
 • Ei aikarajoitteita: Opiskeluun voi käyttää tarvitsemansa ajan.