eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Tietosuojaseloste – eOppivan uutiskirje

Rekisterin nimi

eOppivan uutiskirjeen tilaajarekisteri

Rekisterinpitäjä      

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00101 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuuli Kurkipää
0400 250 675, [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

eOppiva julkaisee sähköistä uutiskirjettä, jonka voi tilata verkkosivujemme kautta. Kirje lähetetään sähköpostitse sen tilanneille (opt-in). Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

Kirjeen tilaajista tallennetaan vain sähköpostiosoite. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus. Tilauksen voi perua myös lähettämällä pyyntö osoitteeseen [email protected] Uutiskirjeen tilauksen peruneiden henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan sähköpostiosoitteesi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tieto saadaan käyttäjältä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Liana Technologies HAUS Kehittämiskeskuksen lukuun.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). Poistamme vanhentuneet ja virheelliset tiedot.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittely tapahtuu EU/ETA-alueella. Henkilötietoja ei tulla siirtämään kolmansiin maihin.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteritiedot sijaitsevat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu HAUS kehittämiskeskus Oy:n työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on

  • Oikeus pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin.
  • Oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole tietosuoja-asetuksen säännösten mukaista.
  • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta.
  • Oikeus vastustaa käsittelyä, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.
  • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia.

Olethan tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjään: [email protected]

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.