Barnets rättigheter vid förundersökning

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Barnets rättigheter vid förundersökning

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Kurssin sisältö

Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. Du får bekanta dig med hur barnets rättigheter påverkar barnets ställning och rättigheter i förundersökningen och hur dessa rättigheter kan tryggas.

Utbildningen är avsedd för yrkesutbildade personer som i sitt arbete möter barn och unga som deltar i förundersökning. I utbildningen går man igenom huvudprinciperna för barnets rättigheter och ger konkreta exempel på hur de kan beaktas i förundersökningen.

Välkommen med!

Kouluttajat