eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Barnets rättigheter vid förundersökning

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Jag förstår att barnets rättigheter på ett jämlikt sätt gäller alla barn som deltar i förundersökningen.
  • Jag vet vad som avses med att ett barn inte får gå miste om sina rättigheter eller orsakas olägenhet på grund av att hen är ett barn.
  • Jag identifierar situationer där särskild uppmärksamhet ska fästas vid barnets rättigheter.
  • Jag vet hur tillgodoseendet av barnets rättigheter stöds i förundersökningen.

Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. Du får bekanta dig med hur barnets rättigheter påverkar barnets ställning och rättigheter i förundersökningen och hur dessa rättigheter kan tryggas.

Utbildningen är avsedd för yrkesutbildade personer som i sitt arbete möter barn och unga som deltar i förundersökning. I utbildningen går man igenom huvudprinciperna för barnets rättigheter och ger konkreta exempel på hur de kan beaktas i förundersökningen.

Välkommen med!

Kouluttajat: