eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Barnets rättigheter inom fostran och undervisning

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Jag förstår vad som avses med barnets bästa
  • Jag identifierar småbarnspedagogikens och skolans roll som säkerställare av säkerheten och välbefinnandet
  • Jag förstår betydelsen av delaktighet och hur den främjas
  • Jag vet varför det är viktigt att främja likabehandling

Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I utbildningen bekantar du dig med barnets rättigheter särskilt inom fostran och undervisningen.

I utbildningen går man igenom olika delområden av barnets rättigheter och hur de tillgodoses i vardagen. Du får också tips på hur du kan främja barnets rättigheter i ditt eget arbete.

Utbildningen riktar sig till alla yrkespersoner inom fostran och undervisning. Välkommen med!

Kouluttajat: