eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Barnets rätt till en vardag utan våld

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Du vet vad våld är som fenomen.
  • Du förstår trygghetens betydelse i vardagen.
  • Du kan agera när du misstänker eller upptäcker våld.

Trygghet är en central fråga som påverkar barnets välbefinnande. Våld i vardagen samt att uppleva och bevittna våld är alltid skadligt för ett barn. Därför är det viktigt att vi vuxna värnar om barnets trygghet varje dag.

Det är alla vuxnas gemensamma uppgift att erbjuda barnen en trygg uppväxtmiljö och vardag. Utbildningen riktar sig till alla yrkespersoner som arbetar med barn och unga.

Välkommen med!

Kouluttajat: