På svenska

 1. Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

  Välkommen att lära dig vad som avses med digital tillgänglighet, också

  Lainsäädäntö
 2. Familjecenterkörkort

  Med hjälp av utbildningen för familjecenterkörkortet bygger vi en gemensam

  Viestintä ja vuorovaikutus
 3. Datasystemet för den byggda miljön – vad förändras?

  Informationshanteringen av den byggda miljön förnyas, vilket gör att

  Yhteiskunta
 4. Människocentrerad utvecklingsarbetet utförs med samarbetspartner och nätverk

  Denna utbildning uppmuntrar till människocentrerad utveckling och samarbete!

  Kehittäminen
 5. Julkri – Utvärdera och utveckla informationssäkerheten

  I den här utbildningen lär du dig vad kriterier för bedömning av

  Turvallisuus
 6. Barnets rättigheter vid förundersökning

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. Du får

  Lapsen oikeudet
 7. Barnets rättigheter inom socialvården

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet
 8. Barnets rätt till en vardag utan våld

  Trygghet är en central fråga som påverkar barnets välbefinnande. Våld i

  Lapsen oikeudet
 9. Barnets rättigheter inom hälsovården – Barnet som patient

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet
 10. Barnets rättigheter – Deltaktighet och deltagande

  Målet med den nationella barnstrategin är att öka barnens delaktighet i

  Lapsen oikeudet
 11. Behandling och skydd av sekretessbelagda uppgifter

  I den här utbildningen går vi igenom hur sekretessbelagda uppgifter

  Turvallisuus
 12. Barnets rättigheter på fritiden och i hobbyverksamheten

  Fritid, lek, kultur, konst, rekreation, motion och vila har en så väsentlig

  Lapsen oikeudet