På svenska

 1. Vägledningsmöte i digitala miljöer

  Hur förändras vägledningsmötet och interaktionen när vi övergår till

  Viestintä ja vuorovaikutus
 2. Vägledning till en hållbar framtid

  Framtiden skapas idag. För att uppnå hållbarhetsmålen behövs ny

  Viestintä ja vuorovaikutus
 3. Jämlik och jämställdhetsfrämjande vägledning

  I den här utbildningen får du bekanta dig med definitionerna för

  Viestintä ja vuorovaikutus
 4. Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster

  Välkommen att lära dig vad som avses med digital tillgänglighet, också

  Lainsäädäntö
 5. Familjecenterkörkort

  Med hjälp av utbildningen för familjecenterkörkortet bygger vi en gemensam

  Viestintä ja vuorovaikutus
 6. Datasystemet för den byggda miljön – vad förändras?

  Informationshanteringen av den byggda miljön förnyas, vilket gör att

  Yhteiskunta
 7. Människocentrerad utvecklingsarbetet utförs med samarbetspartner och nätverk

  Denna utbildning uppmuntrar till människocentrerad utveckling och samarbete!

  Kehittäminen
 8. Julkri – Utvärdera och utveckla informationssäkerheten

  I den här utbildningen lär du dig vad kriterier för bedömning av

  Turvallisuus
 9. Barnets rättigheter vid förundersökning

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. Du får

  Lapsen oikeudet
 10. Barnets rättigheter inom socialvården

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet
 11. Barnets rätt till en vardag utan våld

  Trygghet är en central fråga som påverkar barnets välbefinnande. Våld i

  Lapsen oikeudet
 12. Barnets rättigheter inom hälsovården – Barnet som patient

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet