eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Barnets rättigheter på fritiden och i hobbyverksamheten

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Jag lär mig vad barnets rättigheter innebär i hobbyer, på fritiden och i ungdomsarbetet.
  • Jag förstår betydelsen av att respektera och främja barnets rättigheter för barnet eller den unga och hela hobbygemenskapen.
  • Jag kan granska min egen och organisationens verksamhet med avseende på barnets rättigheter.
  • Jag lär mig att främja tillgänglig, jämlik, inkluderande och trygg fritidsverksamhet.

Fritid, lek, kultur, konst, rekreation, motion och vila har en så väsentlig betydelse för barnets uppväxt och utveckling att de har skrivits in i FN:s konvention om barnets rättigheter som barnets rättighet. En bra hobby- och rekreationsverksamhet som respekterar barnets rättigheter ligger i allas intresse. Barnet får uppskattning, utvecklas, lär sig och trivs. Hen engagerar sig, tar ansvar för sig själv och sina handlingar och är rättvis både mot sina kompisar och mot sina handledare.

Denna utbildning får dig att fundera på hur barnets rättigheter tillgodoses på barnens och ungdomarnas fritid och inom hobbyverksamheten. Den är ett stöd för alla som fungerar som handledare eller tränare i hobbyverksamheten för barn och unga, eller för dem som planerar eller beslutar om fritidsverksamheten
för barn och unga.

Kouluttajat: