eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Barnets rättigheter – Deltaktighet och deltagande

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Vad avses med delaktighet och deltagande?
  • Varför är det viktigt att delta både med tanke på barnets och den ungas välbefinnande och ur ett samhälleligt perspektiv?
  • Exempel på god praxis och metoder för att stöda barns och ungas deltagande.

Målet med den nationella barnstrategin är att öka barnens delaktighet i beslutsfattandet och genomförandet av ärenden som gäller dem själva.

Denna utbildningen hjälper yrkesutbildade personer att fundera över hur de kan stöda barns och ungas rätt att delta. Det innebär möjligheter att göra sin röst hörd, att fästa uppmärksamhet vid utrymmet som skapats för deltagande, att höra barn och unga som individer och grupper samt att se till att åsikter hörs och beaktas.

I utbildningen krossas myter om barns och ungas deltagande och ges exempel på god praxis och metoder för att stöda deltagande.

Kouluttajat: