eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Barnets rättigheter – Även barn i sårbar ställning har huvudrollen i sitt liv

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Jag identifierar hur sårbarheten uppstår i mötet mellan individen och miljön.
  • Jag lär mig hur jag kan identifiera och förebygga diskriminering och främja likabehandling i barnens vardag.
  • Jag får perspektiv på hur jag som yrkesutbildad kan främja rättigheterna och delaktigheten för barn i sårbar ställning och barn som blir utsatta för diskriminering.
  • Jag lär mig att det i allmänhet är möjligt att tillgodose alla barns rättigheter på lika villkor, även om det kan förutsätta särskilda åtgärder.

I den här utbildningen får du lära dig hur du som yrkesperson kan främja tillgodoseendet av rättigheterna för barn i sårbar ställning och barn som riskerar att utsättas för diskriminering.

I utbildningen lär du dig hur sårbarheten uppstår i mötet mellan individen och miljön och du får perspektiv på identifiering av diskriminering och främjande av likabehandling. Utbildningen innehåller många exempel, insiktsfulla inlägg och övningar. Via dem kan du fundera på hur du kan stöda barnens aktörskap och delaktighet. I allmänhet är det möjligt att tillgodose alla barns rättigheter på lika villkor, även om det kan förutsätta särskilda åtgärder.

Välkommen med!

Kouluttajat: