eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Barnets rättigheter inom hälsovården – Barnet som patient

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Vilka juridiska skyldigheter har man särskilt i fråga om barnpatienter?
  • Vad innebär barnets särskilda ställning i olika åtgärder inom hälso- och sjukvården?
  • Experternas uppfattning om vad som är viktigt att beakta då man arbetar med en barnpatient.

Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I utbildningen bekantar vi oss med barnets rättigheter i hälso- och sjukvårdens verksamhet. Utbildningen riktar sig till alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar med barn och unga.

I hälso- och sjukvårdens verksamhet, liksom i all annan verksamhet som gäller barn, är det viktigt att komma ihåg att de minderåriga är en grupp som avviker från de vuxna, och vars särdrag måste beaktas och vars rättigheter särskilt måste skyddas.

I den här utbildningen fördjupar vi oss i den nationella lagstiftningen som gäller barnpatienternas rättigheter samt skyldigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter. I utbildningen bekantar du dig med barnets ställning inom hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Välkommen med!

Kouluttajat: