eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Barnets rättigheter – Verktygen barnkonsekvensanalys och barnbudgetering

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Jag förstår vad barnkonsekvensanalys handlar om.
  • Jag vet varför barnkonsekvensanalysen görs och vad det är för nytta med den.
  • Jag identifierar situationer då en barnkonsekvensanalys ska göras.
  • Jag får verktyg för det praktiska genomförandet av en barnkonsekvensanalys.

Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I utbildningen lyfts utgångspunkterna och grunderna för barnkonsekvensanalys och barnbudgetering fram.

Utbildningen innehåller många praktiska exempel och bedömningsfrågor i anslutning till barnkonsekvensanalys som du kan utnyttja som stöd för planeringen och genomförandet av barnkonsekvensanalys.

Efter att du genomgått utbildningen förstår du vilken betydelse barnkonsekvensanalysen har och du vet hur du kan börja genomföra den i ditt eget arbete. Dessutom får du svar på frågor om vad barnkonsekvensanalys är samt varför, när och hur den görs.

Kouluttajat: