eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Informationens kvalitet – vikten av och beskrivning av kvalitet

Tuotanto: eOppiva ja Tilastokeskus

Mitä opin:

  • Jag förstår varför det är viktigt att beskriva kvaliteten
  • Jag identifierar olika perspektiv på informationens kvalitet
  • Jag får tips på hur jag kan börja beskriva informationens kvalitet

Information har en enorm betydelse i samhället och i människors vardag. Ju mer tillförlitlig informationen är och ju bättre den förmår beskriva verkligheten, desto större värde har den.

Utbildningen får dig att fundera på betydelsen av informationens kvalitet i ditt eget arbete, i vidare bemärkelse på organisationsnivå samt med tanke på det gränsöverskridande samarbetet och hela samhället. Du bekantar dig med grunderna i kvalitetsbeskrivning och olika kvalitetsperspektiv via de gemensamma kvalitetskriterierna för information. Med hjälp av praktiska exempel och reflektionsuppgifter ökar din förståelse för informationens kvalitet.

Utbildningen är en del av den helhet som omfattar genomförandet av informationspolitiken och den är avsedd särskilt för dem som arbetar som sakkunniga inom den offentliga förvaltningen samt som introduktion för vem som helst som är intresserad av att beskriva och mäta informationens kvalitet.

Kouluttajat: