eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Dela information – fördelarna med att dela offentliga data och verksamhetssätten för det

Tuotanto: eOppiva ja valtiovarainministeriö

Mitä opin:

  • Vilken nytta har man av att dela data?
  • Hur ser verksamhetsmodellen för datadelning ut?
  • Vad bör man ta hänsyn till i planeringen och genomförandet av datadelningen?
  • Vilka roller och samarbetsmöjligheter är förknippade med datadelning?

Informationsdelning är till nytta för hela samhället, eftersom det skapar bättre förutsättningar än tidigare för till exempel kunskapsledning, forskning och medborgarnas möjligheter att påverka.

I den här utbildningen granskas fördelarna med att dela data och du lär dig att identifiera vilka steg man kan ta för att dela offentlig data som öppna data och även i övrigt mot en mer omfattande användning. Du får bekanta dig med en verksamhetsmodell, vars syfte är att hjälpa organisationer oberoende av hur långt man har kommit i delningen av data.

Utbildningen är avsedd särskilt för personer som arbetar på chefs- och expertnivå inom den offentliga förvaltningen. Utbildningen är en del av finansministeriets informationspolitiska helhet.

Kouluttajat: