eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Informationens interoperabilitet – betydelse och möjliggörare

Tuotanto: eOppiva ja valtiovarainministeriö

Mitä opin:

  • Vad man menar med interoperabilitet och vilken nytta det ger i praktiken
  • Hur informationens interoperabilitet möjliggörs med hjälp av programmeringsgränssnitt
  • Hur informationens interoperabilitet kan främjas i det egna arbetet och genom samarbete

Informationens interoperabilitet är till enorm nytta för hela samhället, men det kräver gemensamma spelregler, verksamhetssätt, resursfördelning och samarbete.

Interoperabilitet är ett mycket brett begrepp. På den här utbildningen lär du dig på en allmän nivå vad som avses med interoperabilitet och vilken nytta interoperabiliteten ger i praktiken. Dessutom lär du dig hur interoperabiliteten kan främjas i det egna arbetet och genom samarbete. I den här utbildningen får du också lära dig mer om främjandet av interoperabiliteten med hjälp av programmeringsgränssnitt.

Utbildningen är avsedd särskilt för personer som arbetar på chefs- och expertnivå inom den offentliga förvaltningen. Utbildningen är en del av finansministeriets informationspolitiska helhet.

Kouluttajat: