Tiedon hyödyntäminen

 1. AI & EU Law: definition and developments

  This course is created by European Institute of Public Administration.

  Uusi työ
 2. Onnistu auditoinnissa – sisäisen auditoinnin perusteet

  Haluatko perehtyä auditoijaksi? Tai oletko aina miettinyt, mitä auditointi

  Tiedon hyödyntäminen
 3. Tiedot jakoon – julkisen datan jakamisen hyödyt ja toimintatavat

  Tiedon jakamisesta on hyötyä koko yhteiskunnalle, sillä sen myötä

  Tiedon hyödyntäminen
 4. Data Sharing - Benefits and Operating Methods Related to Public Data Sharing

  Data sharing is beneficial for society as a whole, as it creates better

  Tiedon hyödyntäminen
 5. Dela information – fördelarna med att dela offentliga data och verksamhetssätten för det

  Informationsdelning är till nytta för hela samhället, eftersom det skapar

  Tiedon hyödyntäminen
 6. Tiedon laatu – laadun merkitys ja kuvaaminen

  Tiedolla on valtava merkitys yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa. Tiedolla on

  Tiedon hyödyntäminen
 7. Data Quality - Significance and Description of Quality

  Information plays an enormous role in society and people's everyday lives.

  Tiedon hyödyntäminen
 8. Informationens kvalitet – vikten av och beskrivning av kvalitet

  Information har en enorm betydelse i samhället och i människors vardag. Ju

  Tiedon hyödyntäminen
 9. Tiedon yhteentoimivuus – merkitys ja mahdollistajat

  Tiedon yhteentoimivuudesta on valtavasti hyötyä koko yhteiskunnalle, mutta

  Tiedon hyödyntäminen
 10. Data Interoperability – Significance and Facilitators

  Data interoperability is of enormous benefit to society as a whole, but it

  Tiedon hyödyntäminen
 11. Informationens interoperabilitet – betydelse och möjliggörare

  Informationens interoperabilitet är till enorm nytta för hela samhället,

  Tiedon hyödyntäminen
 12. Johdanto käyttäytymistieteelliseen ajatteluun

  Valmennuksessa saat tietoa siitä, miten käyttäytymistiedettä voi

  Tiedon hyödyntäminen