Essi Kaukonen

Essi Kaukonen

Työskentelen erilaisissa tiedonhallinnan, tietoarkkitehtuurin, tietostandardien ja metatietojen kehittämistehtävissä Tilastokeskuksessa. Monipuolisten fasilitointimenetelmien hyödyntäminen ja osallistaminen ovat olennainen osa työtäni, sillä uskon, että yhdistäen erilainen asiantuntemus luodaan parhaat toimintamallit ja lopputulokset niin organisaation sisällä kuin kansallisissa ja kansainvälisissäkin projekteissa. Erityisiä mielenkiinnon kohteita tällä hetkellä ovat tietopolitiikka ja julkishallinnon tiedonjohtaminen, muutosjohtaminen sekä ekosysteemimallinnus verkostotyön tukena.