eOppiva - Etusivulle Kirjaudu
28.03.2019

Digitaalisen oppimisen lyhyt historia

Digitaalisen oppimisen aamuhämärässä oli paljon kiivasta keskustelua siitä, onko digitaalinen koulutus koulutusta lainkaan, ja voiko ihminen ylipäätään oppia tietokoneen avulla. Luokkahuoneopetusta arvostettiin muiden yli, ja oppimisen skaalautuvuudesta ei ollut edes puhetta. Vaikka tällainen ajattelu on kumottu useaan otteeseen monissa eri tutkimuksissa, epäilijöitä riittää edelleen.

E-oppiminen, teknologia-avusteinen oppiminen vai digitaalinen oppiminen?

Sokrates ei uskonut siihen, että ihmiset voisivat oppia kirjoitetun tekstin avulla. Siksi hän ei kirjoittanut opetuksiaan muistiin, eikä jättänyt jälkeensä muitakaan kirjoituksia. Onneksi hänen oppilaansa, erityisesti Platon, kirjoitti useita sokraattisia dialogeja, joiden keskushahmona Sokrates esiintyy. Tunnetuimpia näistä ovat Platonin dialogit. Ilman Platonin disruptoivaa otetta meiltä olisi jäänyt kaikki Sokrateen ajatukset oppimatta.

E-oppiminen on ollut terminä olemassa vuodesta 1999. Samoihin aikoihin alkoi ilmaantua myös muita käsitteitä, kuten verkko-oppiminen, verkko-opetus ja virtuaalioppiminen. 2000-luvun alussa nämä termit tarkoittivat melko samoja asioita, mutta 2010-luvulla virtuaalioppimisella viitataan joko virtuaalitodellisuuteen (VR) tai lisättyyn todellisuuteen (AR).

Vaikka itse terminologia on kehittynyt vasta 2000-luvun alussa, e-oppimisen periaatteita ja alkumuotoja on havaittu jo 1800-luvulla, jolloin kirjeenvaihtajat, jotka eivät päässeet yliopistolle opiskelemaan, etäopiskelivat kirjekurssien ja postissa lähetettävän materiaalin avulla. 1900-luvun alussa Wisconsinin yliopiston professorit aloittivat ensimmäisen radioaseman, jonka sisältö oli yksinomaan opetuksellista.

Verkko-opetuksen muodot

E-oppiminen liittyy verkko-opetukseen, joka voidaan jakaa karkeasti kolmeen erilaiseen tyyppiin: digitaalisuuden tukema lähiopetus, monimuoto-opetus verkossa sekä itseopiskelu verkossa.

Digitaalisuuden tukema lähikoulutus

Verkkoa ja digitaalisia työkaluja voidaan hyödyntää monin tavoin lähikoulutuksen tukemisessa. Luennot voidaan tallentaa ja jakaa verkossa. Materiaalien päivitys ja korjaaminen voidaan tehdä myös koulutuksen aikana. Kaikki aineisto on saatavilla ennen koulutusta, sen aikana ja sen jälkeen. Oppijoiden omat kommentit, esitykset ja keskustelut voidaan julkaista verkossa. Lisäksi verkkoa voidaan käyttää lisätiedon lähteenä. Tähän tarkoitukseen hyvä alusta on esimerkiksi suomalainen HowSpace tai Moodle-oppimisympäristö.

Monimuoto-opetus verkossa

Monimuoto-opetuksessa voidaan sekoittaa lähiopetusta, etäopetusta, ryhmätyöskentelyä oppimisympäristössä ja itseopiskelua. Lähiopetus voi muuttua ensisijaisesti joko tarkastuspisteeksi tai sparraustilaisuudeksi, ja se voidaan toteuttaa tarvittaessa kokonaan videovälitteisesti esimerkiksi Skypellä. Parhaan osallistumis- ja kouluttajakokemuksen saa, kun käytössä on kosketusnäytöllä, hyvillä kameroilla, mikrofoneilla ja kaiuttimilla varustettu koulutustila. Me eOppivassa hyödynnämme etäopetuksessa Microsoftin Hubeja.

Itseopiskelu verkossa

Massive Open Online Course (MOOC) tarkoittaa digitaalista koulutusta tai kurssia, johon on pääsääntöisesti kaikilla vapaa pääsy. Maailmalla suurimmat toimijat ovat Coursera, edX ja Udacity. Suomessa MOOCeja järjestää mm. Helsingin yliopisto.

Avoimia verkkokoulutuksia on erilaisia. Toiset houkuttelevat oppijoita tunnetuilla luennoitsijoilla. Hyviä esimerkkejä maailmalta ovat esimerkiksi Andrew Ngn tekoälyluennot ja Masterclassin superkuuluisuudet kuten Gary Kasparov shakin, Tom Morello kitaransoiton, Samuel L. Jackson näyttelemisen ja Martin Scorsese elokuvaohjauksen opettajana. Kurssit sisältävät yleensä lyhyitä videoita ja monivalintatehtäviä oppimisen testaamiseen.

Toiset MOOCit korostavat oppimisen yhteisöllisyyttä. Niissäkin suositaan erilaisia videoita ja tehtäviä, joiden lisäksi oppijoiden tulee muodostaa oppimisryhmiä, joissa he jakavat tietoa ja reflektoivat oppimaansa. Monet ryhmät tapaavat sekä verkossa että kasvotusten. Verkosto-oppimisen arvostettu asiantuntija Harold Jarche on kutsunut tällaisia verkostoja käytäntöyhteisöiksi (communities of practice). (Jarche on myös yksi eOppivan kouluttajista: Networking for civil servants -koulutuksessa käsitellään verkostoitumista julkishallinnon työntekijöiden näkökulmasta.)

eOppivan koulutukset ovat monimuotoisia, joustavia ja yhteisöön tukeutuvia

eOppivan koulutukset ovat pääsääntöisesti itsenäisesti opiskeltavia, videoita ja muuta materiaalia sekä tehtäviä sisältäviä verkkokoulutuksia. Pieni osa niistä on kaikille avoimesti julkaistuja sisältöjä, mutta suurin osa koulutuksista on kirjautumisen takana ja tarkoitettu ainoastaan valtion henkilöstölle. Koulutuksia löytyy työelämäruotsista virkamiesetiikkaan ja valmentavaan työotteeseen. Potentiaalisesti 72 000 oppijan yhteisömme tarjoaa mahtavan tilaisuuden yhteisöllisten koulutusten toteuttamiselle.

 

Pelikirja-blogisarjassa käsittelemme parhaita käytäntöjämme digitaalisten koulutusten tuotannossa. Tieto perustuu kymmeniin tekemiiimme digitaalisiin koulutuksiin ja yhteistyöhön satojen asiantuntijoiden kanssa. Voit ladata pelikirjan ilmaiseksi täältä.