eOppiva - Etusivulle Kirjaudu
08.12.2021

Yhteinen suunta uudistumiselle

Kiihtyvä ilmastokriisi, ikääntyvä ja keskittyvä väestö, digitalisaatio ja sen aiheuttama työn murros sekä globaalistuva ja muuttuva talous haastavat hallinnon rakenteita ja julkisia palveluita, jotka on luotu pääasiassa viime vuosisadan aikana. Muutokset haastavat myös demokraattisen järjestelmän kykyä toimia ja ohjata yhteiskunnallista kehitystä. Ne tarjoavat kuitenkin myös uudistumismahdollisuuksia, joihin tarttumalla julkinen hallinto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä nykyistä paremmin.

Julkisen hallinnon strategia ohjaa ja vahvistaa koko julkisen hallinnon uudistamista 2020-luvulla, jotta suomalaisella yhteiskunnalla on valmiuksia kehittää vastauksia tämän vuosikymmenen isoihin periaatteellisiin kysymyksiin ja vahvistaa demokraattisen oikeusvaltion tulevaisuutta. Strategiassa kuvattu hallinnon yhtenäinen ja määrätietoinen uudistaminen sujuvoittaa arjen palveluita ja luo uusia mahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille.

Strategian kuusi päämäärää määrittävät suomalaisen hallinnon uudistamiselle yhteisen suunnan. Päämäärät julkisen hallinnon toiminnalle vuonna 2030:

 • Moninaisuuden huomioiminen vahvistaa yhdenvertaisuutta
 • Ylisukupolvinen vastuunkanto varmistaa luonnon kantokyvyn
 • Kyky kuvitella ohjaa muutosta
 • Toiminta pohjautuu tietoon
 • Luottamusta rakennetaan aktiivisesti
 • Avoin hallinto toimii yhdessä

Uudistamisen tavat on kirjattu me-muodossa, koska on ilmiselvä tarve julkisen hallinnon suuremmalle yhtenäisyydelle ja ihmiskeskeisyydelle. Siis sille, että me julkisessa hallinnossa järjestämme hommat niin, että ihmisen tai yhteisön asiat järjestyvät ilman, että kuntalaisen, asiakkaan, veronmaksajan tai yrityksen tarvitsee välttämättä tietää, kuka palvelun järjestää. Seitsemän me-muotoista linjausta kertovat siitä, miten uudistamme julkista hallintoa 2020-luvun aikana:

 • Järjestämme palvelut ihmislähtöisesti ja monimuotoisesti.
 • Laajennamme mahdollisuuksia vaikuttaa ja rohkaisemme ihmisiä osallistumaan valmisteluun ja päätöksentekoon.
 • Kannamme vastuumme ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.
 • Teemme sujuvaa yhteistyötä muun yhteiskunnan kanssa.
 • Toimimme yhtenäisesti ja yhdessä.
 • Hyödynnämme ja tarjoamme tietoa ennakoivasti ja monipuolisesti.
 • Toimimme ketterästi ja haastamme itseämme.

Päämäärät ja linjaukset tarvitaan, jotta suomalainen hallinto kykenee luomaan kestävää hyvinvointia vielä 2030-luvulla.

Lupaus yhteiskunnalle: Julkinen hallinto rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa.

Julkiselta hallinnolta odotetaan toimintaa, joka rakentaa hyvän elämän edellytyksiä kaikille sekä vahvistaa luottamusta toimivaan yhteiskuntaan ja hallintoon demokraattisesti päätettyjen tavoitteiden edistäjänä. 2020-luvun julkisen hallinnon lupaus yhteiskunnalle vastaa siihen, mitä varten julkinen hallinto on olemassa ja vahvistaa luottamusta sen toimintakykyyn. Kun hallintoa uudistetaan yhteisten päämäärien ja linjausten mukaisesti, se pystyy lunastamaan lupauksensa.

Tukea uudistumiseen eOppivassa

Olemme koonneet yhteen eOppivan sisältöjä, jotka tukevat julkisen hallinnon strategian mukaista uudistumista. Katso johdannoksi video, jossa kerrotaan, miksi uudistamista tarvitaan ja mistä siinä on kyse.

Kokoelman koulutuksia löydät täältä.

Antoisia perehtymishetkiä!

Eeva Kaunismaa

Projektipäällikkö, valtiovarainministeriö

 

 


Lisätietoja ja tukea

Julkisen hallinnon strategia kolmikielisenä ja esimerkkejä linjausten mukaisesti toiminnasta

Hankesivulle on tehty mm. tukikysymyksiä strategian keskusteluttamiseen omassa organisaatioissasi

Kuntapäättäjä-palvelussa on videot kustakin linjauksesta erikseen (maksuton, mutta edellyttää rekisteröitymistä)