eOppiva - Etusivulle Kirjaudu
Marika Jokinen 10.06.2022

Pandemiaa ja tietopolitiikkaa

Tämän vuosikymmenen alku jää mieleen monesta muustakin asiasta kuin maailmanlaajuisesta, miljoonia ihmisiä ravistelleesta pandemiasta. Ainakin, jos työskentelee valtionhallinnossa ja on kiinnostunut tietopolitiikasta, sen tavoitteista ja toimeenpanosta. Monien ajatukset saattavat ankkuroitua ajallisesti samaan ajanjaksoon – jotain muutakin merkityksellistä siinä täytyi tapahtua.

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen -hanke (TiHA) käynnistyi juuri ensimmäisenä koronavuonna 2020. Sen avulla lähdettiin toteuttamaan hallitusohjelman tavoitteita tiedon laajemman hyödyntämisen ja avaamisen mahdollistamiseksi. Haluttiin edistää tiedon saatavuutta, yhteentoimivuutta ja laatua. Valtiovarainministeriö vastasi kahdesta ensimmäisestä, Tilastokeskus viimeksi mainitusta painopistealueesta.

Tilastokeskus lähti vetämään Tiedon laatukehikko -osahanketta, jossa tavoitteeksi asetettiin tiedon laatukehikon tuottaminen kansalliseen käyttöön laajapohjaisessa yhteistyössä 10 eri organisaation kanssa. Vuoropuhelussa hahmottuivat yhteinen käsitys laadun kuvaamisesta, laatukriteereistä ja niiden kuvauksista sekä yksityiskohtaisemmista mittareista kaikille tietoaineistojen parissa työtä tekeville. Laatukehikosta haluttiin tehdä mahdollisimman helposti käyttöön otettava ja selkeä kokonaisuus, joka olisi kaikkien ulottuvilla.

eOppivaan oli tarkoitus tuottaa jokaisesta osahankkeesta verkkokurssi, joka tarjoaisi yhteistä ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja tietopolitiikan tavoitteiden edistämiseksi.

Sisällöntuottajasta oppijaksi

Tiedon laatukehikkoa rakennettiin puolentoista vuoden ajan lukuisissa kohtaamisissa asiantuntijoiden kesken. Määrittelyvaiheen, laajapohjaisen sidosryhmäyhteistyön sekä lausunto- ja hyväksyntäkierrosten päätteeksi oli aika lähteä suunnittelemaan verkkokurssia. Tiedonhallintalautakunnan lopullista kantaa laatukriteereihin vielä odoteltiin mutta keskeisen sisällön katsottiin olevan riittävällä tarkkuudella valmis jalostettavaksi kurssisisällöiksi.

Miten loputtomasta määrästä materiaalia saatiin lopulta kiteytettyä paketti, joka taipui tunnin mittaiseksi verkkokurssiksi? Ilman asiansa osaavia huippuammattilaisia HAUS Kehittämiskeskus Oy:stä se tuskin olisikaan ollut mahdollista. Myös yhteistyö VM:n kanssa oli alusta saakka valtavan hienoa. Yhteisten kohtaamisten, yhdessä maalattujen linjausten ja käytyjen pohdintojen pohjalta oli helppo edetä kohti yhteistä päämäärää.

Tiivis yhteistyö HAUS:in kurssikohtaisten projektipäällliköiden rautaisella otteella ja asiantuntemuksella teki ihmeitä. Etukäteen sovittu intensiivinen työskentelyjakso oli edellytys aikataulussa pysymiselle. Valmiiksi hiottu kurssin sisällysluettelo ja rakenne olivat edellytys levällään olevien ajatusten kokoamiseksi ryhdikkäiksi kokonaisuuksiksi. Myös jatkuva palaute kielestä oli välttämätöntä, jotta opimme ymmärtämään kielen merkityksen uuden oppimisessa, ja toisaalta oppijan kiinnostuksen säilyttämisessä. Se taisikin olla yksi tärkeimmistä opeista. Oppijan pedagogiseen polkuun panostaminen on oltava fokuksessa alusta loppuun. Kuulostaa helpolta mutta osoittautui yllättävän hankalaksi.

Kaiken kaikkiaan koko prosessin voi sanoa olleen valtaisa oppimiskokemus meille kaikille.

Tähän työhön valjastettiin lopulta suuri joukko asiantuntijoita eri valtionhallinnon ja julkishallinnon organisaatioista. Heidän kaikkien panostus on ollut onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa äärimmäisen tärkeä.

”Ykkösellä sisään”

Matkan alussa on aina vaikea kuvitella, missä ollaan sitten, kun työ on saatu edes jollain mittarilla arvioituna päätökseen tai edes puolivälietapille. Niin taisi käydä nytkin. Vajaa kaksi vuotta myöhemmin olemme pitkäjänteisen ja sisukkaan työskentelyn ansiosta päässeet niin sanotusti maaliin. eOppivassa on julkaistu kolme uutta, kaikille avointa verkkokurssia tietopolitiikkateeman alla. Tietoaineistojen parissa työtä tekeville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille on tarjolla upea sisältökokonaisuus tiedon valjastamiseksi hyötykäyttöön yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja julkishallinnon toiminnassa. Nyt jäämme suurella jännityksellä odottamaan satoa – mitä kaikkea uutta ja innovatiivista ne voivatkaan poikia?

Tiedon äärellä on hyvä olla

Tiedolla on kiistatta valtava merkitys yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa. Luotettavalle tiedolle on aina kysyntää, ja sen arvo vain kasvaa, mitä enemmän sitä hyödynnetään. Tietopolitiikan ajankohtaisaiheisiin voit tutustua Tiedon äärellä – tehoa tiedon käyttöön -kokonaisuuteen sisältyvien kolmen uuden verkkokurssin avulla. Opit, mikä merkitys on laadukkaalla ja yhteentoimivalla tiedolla, ja miten julkista dataa jakamalla tieto saadaan tehokkaasti yhteiskunnan käyttöön.

Kurssit herättelevät sinut pohtimaan tietoaineistoihin sisältyvän tiedon merkitystä omassa työssäsi, laajemmin koko organisaation tasolla sekä rajat ylittävän yhteistyön ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssit perehdyttävät laadun kuvaamisen perusteisiin sekä tiedon yhteentoimivuuden ja jakamisen hyötyihin. Tavoitteena on saada kurssien avulla jokainen näkemään keinoja edistää näitä tavoitteita omassa työssään ja verkostoissaan.

Tervetuloa oppimaan ja tekemään uusia oivalluksia!

Koulutukset löydät kootusti täältä: https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/tiedon-aarella-tehoa-tiedon-kayttoon/

 

Marika Jokinen
Kirjoittaja Marika Jokinen