Virkamiesetiikkaa käytännössä

Tuotanto: eOppiva, Palkeet, Poliisihallitus, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiovarainministeriö

Virkamiesetiikkaa käytännössä

Tuotanto: eOppiva, Palkeet, Poliisihallitus, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiovarainministeriö

Kurssin sisältö

Virkamiesetiikkaa käytännössä -koulutus ohjaa sinut tunnistamaan keskeisimmät arvot ja eettiset periaatteet. Koulutus käsittelee hyvän hallinnon ja virkatyön etiikan perusteita käytännön esimerkkien kautta ja on tarkoitettu kaikille valtion virkamiehille ja työntekijöille.

Tämä koulutus sisältää Johdanto virkamiesetiikkaan -osion, joka on tarjolla myös kaikille avoimena koulutuksena eOppivassa. Koulutuksen ovat laatineet Valtiontalouden tarkastusviraston, valtiovarainministeriön, Palkeiden ja Poliisihallituksen asiantuntijat.