Osaava – Valmentava työote

 • 25 min
 • Videoita
 • Harjoituksia
 • Osaava
 • Valmentava johtaminen

Osaava – Valmentava työote on koulutus, joka antaa työkaluja ja vinkkejä valmentavaan johtamiseen koko valtionhallinnossa. Poikkihallinnollisuus, kompleksisuus ja vaatimus jatkuvasta kehittymisestä edellyttävät uudenlaista, entistä vuorovaikutteisempaa henkilöstöjohtamista. Valmentavalla johtamisella pyritään vuorovaikutuksen lisäämiseen ja sitä kautta parempaan vaikuttavuuteen ja toimeenpanoon.

Mitä opin?

 • Miten johtamis- ja toimintatapa muuttuu valtionhallinnossa
 • Mitä valmentava työote tarkoittaa eri rooleissa
 • Miten luottamuksen ja dialogisuuden kulttuuria rakennetaan
 • Miten johdetaan tavoitteiden kautta
 • Miten Osaava tukee johtamisen muutosta

Kenelle?

 • asiantuntijat
 • virkamiehet
 • kaikki
 • esimiehet
 • johtajat
 • lähiesimiehet
 • työntekijätKoulutuksen sisältö
 • Johtamisen muutos
 • Yhteinen tahtotila
 • Valmentava työote johtamisessa
 • Johtamisen vuorovaikutus
 • Tavoitteiden kautta johtaminen
 • Miten Osaava tukee johtamisen muutosta
 • Syventävää tietoa
 • Liite: SanastoSuosittele