eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Lasten ja nuorten osallistuminen ja kuuleminen säädösvalmistelussa

Tuotanto: eOppiva ja oikeusministeriö

Mitä opin:

  • Tunnet lasten ja nuorten oikeudet osallistua ja vaikuttaa säädösvalmisteluun sekä ministeriöiden muuhun valmistelutyöhön
  • Osaat arvioida, milloin lapsia ja nuoria on velvollisuus kuulla ja milloin heitä on hyvä kuulla
  • Osaat suunnitella lasten ja nuorten kuulemisprosessin ja toteuttaa sen lapsi- ja nuorilähtöisesti
  • Osaat soveltaa erilaisia kuulemistapoja eri-ikäisille tai erilaisista taustoista tuleville lapsille ja nuorille
  • Osaat hyödyntää lapsilta ja nuorilta saatua palautetta valmistelutyössä

Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluiksi, mutta tämä oikeus toteutuu vielä huonosti säädösvalmistelussa ja ministeriöiden muussa valmistelutyössä.

Tämä koulutus syventää Säädösvalmistelun kuulemisoppaassa annettuja vinkkejä kuulemisten toteuttamiseksi. Teemojen käsittelyssä on hyödynnetty lainvalmistelijoille suunnattujen Lasten kuulemisen käsikirjan ja Lapsivaikutusten arvioinnin käsikirjan sisältöjä. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja lasten ja nuorten kuulemiseen.

Koulutus on avoin valtionhallinnon työntekijöille. Se on tarkoitettu kaikille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään osaamista lasten ja nuorten osallistumiseen ja kuulemiseen liittyen. Koulutus tukee erityisesti säädösvalmistelijoita lasten ja nuorten kuulemisen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kouluttajat: