eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen

Tuotanto: eOppiva ja kansallinen lapsistrategia

Mitä opin:

  • Ymmärrän, että lapsen oikeudet ovat juridisia oikeuksia ja että ne velvoittavat minua kaikissa työtehtävissäni.
  • Oivallan, että lasten oikeuksien toteutuminen vaatii konkreettisia tekoja – ja joskus myös ajattelu- ja toimintatapojen muutoksia.
  • Opin, että lapsen oikeuksien soveltaminen käytäntöön edellyttää usein tapauskohtaista punnintaa ja tunnistan punninnassa huomioon otettavia lapsen oikeuksia.
  • Havaitsen aikaisempaa paremmin tilanteita, joissa lapsen oikeudet voivat jäädä toteutumatta ja osaan jatkossa turvata niitä paremmin.

Tämä koulutus on lapsistrategian koulutuskokonaisuuden ensimmäinen osa. Se on tarkoitettu kaikille lasten kanssa ja lasten asioissa työskenteleville tai lapsen oikeuksista kiinnostuneille ammattilaisille. Koulutus on tärkeä ja hyödyt siitä myös silloin kun työlläsi ei ole suoraa liittymää lapsiin – esimerkiksi kaupunki- tai liikennesuunnittelussa on otettava huomioon myös lapset ja lapsen oikeudet. Koulutus toimii johdantona koulutuskokonaisuuden muille koulutuksille, jotka on suunnattu eri ammattiryhmille tai joissa lapsen oikeuksia tarkastellaan ilmiölähtöisesti. Johdantokoulutus on suositeltavaa käydä läpi ennen koulutuskokonaisuuden muita osioita.

Kouluttajat: