Johdatus ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja toimintaan

  • video
  • 3 esimerkkiä
  • 25 minuuttia
  • käytännön vinkit

Koulutus toimii johdatuksena voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja toimintaan. Se avaa kolmen esimerkin kautta mitä eroa on ongelmakeskeisellä ja ratkaisukeskeisellä ajattelulla ja mitä hyötyä on ratkaisukeskeisyyden tuomisesta organisaatioiden, ryhmien ja johtamisen arkeen. Saat myös vinkkejä siitä miten voit harjoitella ja toteuttaa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa käytännössä.

Mitä opin?

  • Ratkaisukeskeisyys ajattelun taitona
  • Ratkaisukeskeisyys vuorovaikutuksen parantajana
  • Ratkaisukeskeisyys johtamisen ja kehittämisen välineenä
  • Kolme tapaa määritellä voimavara- ja ratkaisukeskeinen ajattelu- ja toimintatapa

Suosittele