Kohti ratkaisukeskeistä toimintaa

  • videoita
  • tehtäviä

Tervetuloa oppimaan ratkaisujen taitajaksi! Ratkaisukeskeisyys auttaa sinua ja ympärilläsi olevia ihmisiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa suuntaamaan ajattelua ja puhetta kohti mahdollisuuksia.

Koulutuksessa opit soveltamaan ratkaisukeskeisen ajattelun ja toiminnan periaatteita. Koulutuksessa harjoitellaan ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta onnistumiskehän ja avointen kysymysten avulla. Koulutus sopii myös ryhmille ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen harjoitteluun.

Mitä opin?

  • Ymmärrät ratkaisukeskeisen toimintatavan keskeisiä periaatteita.
  • Ymmärrät, miten se mitä ajattelet ja puhut vaikuttaa omaan ja työympäristösi toimintaan.
  • Opit harjoittelemaan ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta.
  • Opit reflektoimaan omaa toimintaasi.

Suosittele