Uudistu muutoksessa

 • Alustuksia
 • Pohdintatehtäviä
 • 30-60 min

Uudistu muutoksessa -valmennuksen tarkoitus on auttaa Sinua selviämään yllättäen eteen tulevista työyhteisön muutoksista ja voittamaan niissä kohtaamasi haasteet. Muutoksia voivat olla esimerkiksi uudet toimitilat, organisaatiomuutos tai fuusio, uudet palvelut, YT:t, digitalisaatio tai järjestelmien uudistukset. Jotain jää pois, jotain uutta tulee tilalle.

Valmennuksen on toteuttanut Valtiokonttorin työelämäpalvelut.

Mitä opin?

 • Reflektoimaan omia tuntoja ja jäsentämään ajatuksia silloin, kun muutos tulee päälle
 • Hahmottamaan vaikutusmahdollisuuksia ja asettamaan tavoitteita
 • Löytämään mahdollisuuksia vallitsevasta tilanteesta ja oivaltamaan muutoksen mukanaan tuomat hyödyt

Kenelle?

 • kaikkiKoulutuksen sisältö
Valmennus koostuu alustuksista ja pohdintatehtävistä:
 • Miten muutos koskettaa minua?
 • Muutos ja tunteet
 • Muutos ja motivaatio
 • Elämää keskellä muutosta
 • Kohti uutta alkuaSuosittele