Tutustu työidentiteettiisi

Tuotanto: Aluehallintovirasto ja ID Mahlakaarto Oy

Tutustu työidentiteettiisi

Tuotanto: Aluehallintovirasto ja ID Mahlakaarto Oy

Kurssin sisältö

Tässä koulutuksessa tutustut työidentiteettiisi. Koulutuksessa käydään läpi toimijuutta, työidentiteetin eri osa-alueita ja niiden suhdetta toisiinsa. Koulutus antaa osaamista ja välineitä tunnistaa omaan työidentiteettiin liittyviä piirteitä. Työkalujen ja tehtävien avulla voit itse arvioida ja analysoida omaa toimijuuttasi työyhteisössä.

Koulutuksen on tuottanut eOppivaan Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ja ID Mahlakaarto Oy.