eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Julkri – Utvärdera och utveckla informationssäkerheten

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Mitä opin:

  • Du lär dig vad Julkri är och varför den borde användas
  • Du lär dig när och i vilka situationer du kan utnyttja Julkri
  • Du kan använda Julkris verktyg

I den här utbildningen lär du dig vad kriterier för bedömning av informationssäkerheten i den offentliga förvaltningen Julkri är, för vad och hur den kan användas för att bedöma och verifiera nivån av informationssäkerhet i vilken organisation som helst.

Med hjälp av Julkri kan organisationen planera tjänsternas säkerhet rätt från början och spara pengar och tid. Med hjälp av utbildningen får du tips på hur du kan utnyttja Julkri i ditt eget arbete.

Utbildningen är avsedd för personer som arbetar med informationssäkerhet och den erbjuder också information till ledningen om riskbaserad säkerhetsledning. Utbildningen grundar sig på informationshanteringsnämndens rekommendation och tillhörande kriterier, Julkri bedömningskriterierna för informationssäkerhet.