eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Digitala säkerheten i skick med hjälp av arkitektur

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Mitä opin:

  • Vad är arkitekturen för digital säkerhet?
  • Hur kan den användas som ett verktyg för att utveckla organisationens digitala säkerhet?
  • Hur skapar jag en uppfattning om nuläget för organisationens digitala säkerhet och hur sätter jag upp mål för dess utveckling?
  • Var hittar jag information om arkitekturen för digital säkerhet?

I denna utbildning lär du dig vad som avses med digital säkerhet och hur den digitala säkerheten kan utvecklas på ett planmässigt sätt.

I utbildningen genomgås hur arkitekturen för digital säkerhet byggs upp i en organisation, från identifieringen av krav som styr verksamhetsmiljön och verksamheten till planeringen av skyddet och återhämtningen från störningar.

Utbildningen är avsedd för sakkunniga som arbetar med datasäkerhet, och den tillhandahåller också information till ledningen för att gestalta helhetsbilden av arkitekturen för digital säkerhet.

Kouluttajat: