eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Riskhantering i den digitala världen

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Mitä opin:

  • Att identifiera vilken betydelse riskhanteringen har för uppnåendet av organisationens mål
  • Att identifiera vilken betydelse riskhanteringen har i beslutsfattandet
  • De olika rollerna i riskhanteringen
  • Riskhanteringsprocessen
  • Hur jag själv kan genomföra riskhantering och främja en god riskkultur

Riskhantering är en viktig del av verksamheten i alla organisationer. Riskhantering hjälper organisationerna att uppnå sina mål och gör det möjligt att skapa en trygg arbetsmiljö. Men vems ansvar är riskhanteringen och hur kan riskhantering genomföras?

I utbildningen lär vi oss vad riskhantering innebär och hur risker hanteras. Dessutom fördjupar vi oss i hur vi kan involvera alla personer som ingår i organisationen i riskhanteringen. Utbildningen vänder sig till organisationers ledare, experter på digital säkerhet samt alla som är intresserade av riskhantering. Välkommen att lära dig!

Kouluttajat: