eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Trygga den digitala verksamheten vid störningar

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Mitä opin:

  • Varför är beredskap viktig
  • Att identifiera roller och ansvar
  • Att identifiera kritiska tjänster och risker
  • Hur man planerar och övar beredskapen
  • Hur man agerar i en störningssituation
  • Hur organisationen återhämtar sig från situationen och lär sig av den

Samhällets beroende av teknologi ökar hela tiden. Varje organisation ska identifiera kritiska tjänster och tillhörande system samt säkerställa att organisationen har en plan för att hantera störningssituationer och fortsätta verksamheten i undantagssituationer.

Kontinuitetshanteringen och hanteringen av störningar är överlappande och stöder varandra. Kontinuitetshanteringen hjälper organisationerna och samhället att klara av olika hot och störningar i den digitala miljön. Samtidigt stärker den medborgarnas, kundernas och andra intressentgruppers förtroende för verksamheten.

Störningar kan orsakas av såväl naturfenomen, nätattacker, pandemi, elavbrott som mänskliga misstag. I utbildningen fokuserar vi på störningarnas effekter och beredskapen för dem samt på att återställa situationen så att den blir normal med tanke på den digitala verksamheten.

I den här utbildningen behandlar vi kontinuiteten i den offentliga förvaltningens verksamhet och hanteringen av störningar. Lärdomar och tips kan också utnyttjas i andra organisationer. Utbildningen är avsedd för organisationernas ledare, experter på digital säkerhet samt ansvariga för tjänster och processer.

Kouluttajat: