Osaava – Valmentava työote käyttöön

Tuotanto: eOppiva, HAUS kehittämiskeskus ja Palkeet

Osaava – Valmentava työote käyttöön

Tuotanto: eOppiva, HAUS kehittämiskeskus ja Palkeet

Kurssin sisältö

Ensimmäisessä Osaava-koulutuksessa (Osaava – Valmentava työote) tutustuttiin valmentavan työotteen taustaan ja valmentavaan johtamistapaan valtionhallinnossa. Se toimii hyvänä pohjana tälle koulutukselle, joten suosittelemme suorittamaan sen ensin.

Tässä koulutuksessa syvennytään valmentavaan työotteeseen ja siihen, mitä se tarkoittaa käytännössä. Lisäksi tutustutaan Osaava-järjestelmään, joka helpottaa valmentavan työotteen osa-alueiden tuomista arkipäiväiseen työskentelyyn. Kannustamme pohtimaan henkilökohtaisella tasolla teemoja osioiden lopussa, niille varatuissa kohdissa. Kysymysten tarkoitus on saada sinut miettimään valmentavan työotteen roolia omassa arjessasi. Antoisaa koulututusta!