eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Osaava – Valmentava työote käyttöön

Tuotanto: eOppiva, HAUS kehittämiskeskus ja Palkeet

Mitä opin:

  • Mitä elementtejä valmentava työote sisältää ja miten ne hyödyttävät jokaisen työtä
  • Mikä on palautteen merkitys arjessa
  • Miksi avoin, luottamuksellinen ja jatkuva keskustelu on tärkeää
  • Minkälainen on hyvä tavoite ja miten tavoitetta voidaan seurata
  • Miten ammatillista kehittymistä voidaan tukea
  • Miten Osaava-järjestelmä tukee valmentavan työotteen toteuttamista

Ensimmäisessä Osaava-koulutuksessa (Osaava – Valmentava työote) tutustuttiin valmentavan työotteen taustaan ja valmentavaan johtamistapaan valtionhallinnossa. Se toimii hyvänä pohjana tälle koulutukselle, joten suosittelemme suorittamaan sen ensin.

Tässä koulutuksessa syvennytään valmentavaan työotteeseen ja siihen, mitä se tarkoittaa käytännössä. Lisäksi tutustutaan Osaava-järjestelmään, joka helpottaa valmentavan työotteen osa-alueiden tuomista arkipäiväiseen työskentelyyn. Kannustamme pohtimaan henkilökohtaisella tasolla teemoja osioiden lopussa, niille varatuissa kohdissa. Kysymysten tarkoitus on saada sinut miettimään valmentavan työotteen roolia omassa arjessasi. Antoisaa koulututusta!