eOppiva - Etusivulle Kirjaudu
12.06.2019

Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus

Jos sana ’hankinta’ tuo mieleesi vain nitojien massatilaukset, tulet saamaan ahaa-elämyksiä eOppivassa tänään julkaistavassa kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkkokoulutuksessa. Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus avaa koko julkisen sektorin työntekijöille hankintojen maailman perinpohjaista muutosta. Tulevaisuudessa ja jo tänä päivänä valtion ja kuntien työntekijät joutuvat entistä syvällisemmin pohtimaan syy-seuraussuhteita julkisia varoja käyttäessään ja ymmärtämään hankinnan vaikuttavuutta eri näkökulmista, jotta lopputulos olisi mahdollisimman kestävä. On myös tärkeää, että kansalaiset voivat luottaa julkisen sektorin työntekijöihin siinä, että niukkenevia resursseja hyödynnetään järkevästi.

Koulutus on avoin kaikille.

 

Resurssit niukkenevat, mutta hankinnat järkeistyvät

Vuoden alusta tämän tekstin kirjoittamishetkeen asti valtionhallinnon hankintoihin on kulunut 1 281 608 071,44 € euroa *. Yleinen suunta näyttää olevan, että resurssit valtionhallinnossa niukkenevat. Määrä onkin vastaavalta ajanjaksolta viime vuoteen verrattuna -13,5 % pienempi. Hankintojen maailma on muuttumassa muutenkin vain mekaanisten suoritteiden hankkimisesta ja hallinnasta laajempiin kokonaisuuksiin, jossa painopiste siirtyy tavarasta tai suoritteesta vaikuttavuuteen. Resurssien niukentuessa tämä korostuu ja pakottaa meidät itse asian ytimeen. Joudumme kysymään itseltämme ja omalta tiimiltämme: mikä on se konkreettinen muutos, joka vie meidät tavoitteeseemme ja millä keinoilla se saavutetaan kestävästi ja tehokkaasti?

Kestävien hankintojen ytimessä ympäristö, sosiaaliset näkökohdat ja taloudellisuus

Hankinnoissa perinteistä suoritekeskeistä tyyliä kestävämpää on miettiä lopputulosta, joka parhaimmillaan on strategisista tavoitteista syntyvää laajempaa vaikuttavuutta, ja lähteä sieltä käsin kasaamaan palikoita. Eli aivan yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, ettemme tarrautuisi perinteisiin hankintamalleihin vain ”koska niin on aina tehty”, vaan jos löydämme helpomman / tehokkaamman / luovemman tavan saavuttaa lopputulos, ottaisimme metodit käyttöön ja käyttäisimme esimerkiksi verkostoja hyväksemme tavoitteen saavuttamista varten.

Jos tavoitteena on vaikkapa puhdas sisäilma, voimme kääntää keinot ja lopputulos päälaelleen ja pohtia jälkimmäisestä käsin mitä tarvitsemme tuloksen toteutumista varten. Ratkaisu voi olla jokin muu kuin ilmanpuhdistimien tilaaminen, joka hankitaan aina tietyin aikavälein taloon. Vaihtamalla huomion keskipistettä keinot tavoitteen saavuttamiseen voivat muuttua. Tämä myös usein johdattaa monialaisempaan toimintaan. Toki on myönnettävä, että joskus klemmareiden hankinta on vain klemmareiden hankintaa, eikä sen suoraviivaisempaa prosessia ole (onneksi kuitenkin senkin voi tehdä fiksusti!).

Hankintojen maailmaan halutaan juurruttaa eettisistä ja ekologisista syistä kestävämpää otetta julkisella sektorilla. Tämä pakottaa meidät kaikki pohtimaan arkielämän valintoja. Käytännön keinot ja työkalut tulevat tarpeeseen, kun pohdimme, minkälaista vaikuttavuutta haetaan ja kuinka tavoitteita mitataan. Kun siis työssäsi teet hankintoja, ota hetki aikaa ja pohdi

 

  • minkälaisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia hankinnalla on
  • voisiko palvelun tuottaa laadukkaammin tai kustannustehokkaammin
  • mitä uusia tapoja voisi hyödyntää, jos perinteiset ratkaisut eivät enää ole yhtä hyödyllisiä kuin ennen

 

*Lähde https://tutkihankintoja.fi/ (Hansel Oy)