Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus

 • videoita
 • valinnaisia tehtäviä
 • 20–30 min

Kestävät julkiset hankinnat tarkoittavat hankintoja, joissa otetaan huomioon ympäristö, sosiaaliset näkökohdat ja taloudellisuus. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen avulla julkinen sektori voi tuottaa laadukkaampia palveluja ja tehdä taloudellisesti järkeviä hankintoja, joista syntyy vähemmän ympäristövaikutuksia ja jotka lisäävät kestävää hyvinvointia.

Mitä opin?

 • Mitä kestävät ja innovatiiviset hankinnat ovat
 • Miksi on tärkeää, että ne toteutuvat julkisella sektorilla
 • Miten ja millä tavoilla kestäviä ja innovatiivisia hankintoja toteutetaan

Kenelle?

 • hankinta-asiantuntijat
 • kaikkiKoulutuksen sisältö
 • Miksi kestäviä ja innovatiivisia hankintoja?
 • Yhteistyöllä fiksuja hankintoja
 • Tavoitteiden asettaminen ja vaikuttavuus
 • Reunaehdot ja vaihtoehtojen kartoitus
 • Keskeiset keinot
 • Mittaaminen, arviointi ja seuranta
 • Tuki, palvelut ja lisätiedot
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.   Keino tunnusSuosittele