eOppiva - Etusivulle Kirjaudu
11.12.2017

Verkostojen ydin

Jouluisat tuoksut johdattelivat 28.11.2017 kolmannen verkostotapaamisen osallistujat Valtiokonttorille eOppivalle sopivasti Kallio-neuvotteluhuoneeseen. Mukana oli tuttuun tapaan osallistujia myös Skypen kautta. Yhteensä osallistujia oli jälleen reilu viisikymmentä.

 

Missä menet eOppiva?

Petteri kertasi tilaisuuden aluksi missä eOppiva menee nyt ja mitä on tulossa seuraavaksi. eOppivan Moodle rakentuu kovaa vauhtia ja käyttäjäkoulutukset pidetään helmikuussa. Erityisesti Valtorin rooli Moodlen tuessa herätti tässä yhteydessä keskustelua. eOppivan verkkosivusto kehittyy myös koko ajan: blogeja julkaistaan joka viikko ja uusimpina tulokkaina ovat viikottaiset vlogit. Podcastit aloitetaan joulukuussa. Koko palvelu koulutuksineen pyritään aukaisemaan 15.3.2018.

eOppivan koulutussisällöistä nostettiin esiin joitain esimerkkejä. Tulossa on monenlaisia kiinnostavia koulutuksia, kuten Hyvä virkakieli, Esimies muutoksessa, Asiantuntijana sosiaalisessa mediassa, sekä palvelumuotoilua ja digiperiaatteita koskevia osioita. Hankintojen digitalisointia koskeva koulutus tulee olemaan laajempi 8-osainen kokonaisuus ja EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) koskevassa koulutuksessa pilotoidaan tekoälyä, mikä osaltaan on taas ihan uudenlainen avaus.

Sähköisen viestinnän asiantuntija, Digi Coach Jesse Soininen oli kutsuttu verkostotapaamiseen sparraamaan verkostolaisia verkostojen merkityksestä ja mahdollisuuksista. Ennen Soinisen puheenvuoroa Petteri herätteli kuulijoita pohtimaan miksi eOppivan verkosto on tärkeä ja miksi se ylipäänsä on olemassa. Kuulijoita kannustettiin pohtimaan mihin ja miten verkostoa voi hyödyntää, miten eri tavoin se voisi toimia, millaista keskustelua verkostossa voidaan käydä ja miten verkosto voisi toimia väylänä saada vähitellen kaikki valtionhallinnossa työskentelevät mukaan kehittämään eOppivaa yhdessä.

 

Miten verkostoja rakennetaan?

Soininen puhui esityksessään muun muassa hiljaisen tiedon hyödyntämisestä ja esitti näkemyksenään, että hiljaisen tiedon käyttöönotto tarjoaisi Suomessa satojen miljoonien säästöt. Hän havainnollisti yhden verkkokauppaesimerkin avulla, miten hiljaisen tiedon hyödyntämisellä olisi voitu välttää monet ko. prosessin aikaiset virheet sekä taloudelliset tappiot: hiljaisen tiedon hyödyntäminen olisi tuonut esiin epäonnistumisen syyt jo kauan ennen liikkeelle lähtöä. Mitä enemmän asiat mutkistuvat, sitä suuremmaksi nousee hiljaisen tiedon rooli.

Soininen kävi läpi vertaisajan oppimisyhteisön ideaa ja miten oppimisverkostojen avulla saadaan hiljainen tieto, ymmärrys, näkemys ja viisaus virtaamaan eri osapuolten välillä. Hänen mukaansa harvalla kulttuurilla on niin vahva osaamispohja ja hyvät edellytykset löytää uudet yhteistyön tasot kuin Suomella. Menestyminen vaatii kuitenkin muun muassa asennemuutosta epäonnistumisia ja virheitä kohtaan.

Jesse Soinisen Reworking of Work –oppimisyhteisö on avoin kaikille, ja eOppivan verkostolaisia rohkaistiinkin liittymään mukaan.

Pääjohtajan vierailu ja työpaja

Kesken Soinisen puheenvuoron tilaisuuteen saapui yllätysvieras. Joulupukin sijaan osallistujia ilahdutti Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen puheenvuorollaan, jossa hän linjasi muun muassa, että osaamisen johtaminen ratkaisee tulevaisuudessa kaiken.

Tilaisuuden lopuksi osallistujat pohtivat pienryhmissä mitä eOppivan verkosto voisi ja mitä sen pitäisi tehdä jatkossa ja miten se voisi kokoontua.

Esille nousivat mm. erilaiset teemoitetut tapahtumat (esimerkiksi markkinointi –  ”miten toimin eOppivan agenttina ja saan kollegat mukaan”) ja työskentely pienryhmissä tai jonkinlaisissa työtehtävien mukaan jakautuneissa ryhmissä; tämä voisi toimia myös virtuaalisesti. Toivottiin myös spesifejä tehtävänantoja ja että tapaamisia järjestettäisiin jatkossakin eri paikoissa, että pääsisi tutustumaan verkoston jäsenten omiin organisaatioihin. Tässä yhteydessä keskusteltiin myös siitä, miten verkostolaisten monipuolista eri alojen osaamista voitaisiin hyödyntää entistä paremmin. Realissa on käyty keskustelua tästä aiheesta lisää ja siellä on myös äänestyksiä, joilla voi esittää oman näkemyksensä esimerkiksi etäosallistumisesta ja miten verkosto on tähän mennessä toiminut. Verkostotapaamisten pituus on yksi teema, joka on kirvoittanut mielipiteitä: joidenkin mielestä puoli päivää on liian pitkä, mutta erityisesti kauempaa tulevien mielestä pari tuntia on liian lyhyt.

Kannattaa merkitä eOppiva-verkoston seuraava tapaaminen kalenteriin jo nyt. Tulemme mielellämme kylään eri organisaatioihin, joten ilmoittaudu, jos eOoppiva-verkoston tapaaminen voitaisiin pitää teillä! 🙂 Seuraava verkostotapaaminen on 31.1.2017 aamupäivällä. Save the date.

Janina Himberg

Viestintäpäällikkö

HAUS