eOppiva - Etusivulle Kirjaudu
29.05.2018

Kokemuksia verkkokurssin teosta

”Mielenkiintoista ja opettavaista”

Toukokuussa julkaistiin eOppivassa verkkokurssi kielellisistä oikeuksista ja siihen liittyvää oheismateriaalia. Usean vuoden ajan oikeusministeriö on järjestänyt virkamiehille koulutustilaisuuksia kielellisistä oikeuksista. Nyt ajatuksena oli kokeilla uutta ja helppoa lähestymistapaa, jolloin virkamies voi tutustua oman aikataulun ja mielenkiinnon mukaan kielellisiin oikeuksiin ja oppia niistä lisää.

Mahdollisuus tuottaa verkkokurssi eOppivaan tuntui erinomaiselta toimintatavalta tavoittaa mahdollisimman laaja yleisö. Kurssin suorittaja ei ole sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan eikä viime hetken muutokset virkamiehen omiin aikatauluihin ole esteenä kurssin suorittamiselle.

Verkkokurssin etuna on myös se, että jos kokee, että on jo asiantuntija, voi hypätä yleisosioiden ohi ja mennä suoraan itseään kiinnostaviin syventäviin osioihin. Tai vaihtoehtoisesti pitäytyä ainoastaan yleisosiossa, jos se vastaa omia tarpeita. Mahdollisuus valita itselle räätälöidyt vaihtoehdot ja päättää omista aikatauluista on monelle tärkeää ja monesti se lisää tekemisen mielekkyyttä.

Mistä kurssi koostuisi?

Kurssin käsikirjoituksen suunnittelussa oli tehtävä valinta, mihin halutaan keskittyä ja kuinka laajasti asioita käsitellään. Piti pohtia, mitä kaikkea halutaan kertoa kielellisistä oikeuksista ja vastaavasti, mitä vähintään kaikkien tulisi tietää kielellisistä oikeuksista. Näiden rajausten pohjalta kurssiin valittiin alkuun johdatus aiheeseen, jotta kaikki saisivat yleiskäsityksen siitä, mitä kielelliset oikeudet ovat. Tämän lisäksi valittiin muutama suppeampi aihe, joita käsiteltiin yksityiskohtaisemmin.

Jokaisessa osiossa käytettiin samaa rakennetta: johdanto, esittely ja muistilista keskeisistä asioista sekä muutama kysymys, jossa voi testata, mitä oppi kurssista. Tarpeen tullen eOppiva auttoi rakentamaan osioista pedagogisesti toimivan kokonaisuudessa, jossa oli sopivassa suhteessa faktaa, kuvia ja videota kurssin vetäjästä.

Kokemukset kamerasta

Käsikirjoituksen tekeminen ei poikennut kovinkaan paljon perinteisen esityksen tekemisestä. Kunhan piti mielessä, että teksti olisi mahdollisimman yksinkertaista ja selkää. Tämä tosin osoittautui aika ajoin haasteelliseksi, kun piti esitellä lainsäädäntöä yksityiskohtaisesti ja referoida lakipykäliä tiiviissä muodossa.

Kameran edessä puhuminen oli monelle meistä kurssinvetäjistä uusi tilanne ja vaati alussa totuttelua. Erityisesti pitkien pätkien muistaminen ilman lisäsanoja oli yllättävänkin haastavaa. Kameraan kuitenkin tottui ja sen osasi unohtaa.

Välillä piti muistuttaa itseään siitä, että kurssi tehtiin teille katsojille eikä vain staattiselle ja puhumattomalle kameralle. Kameramies Janne oppikin varmasti paljon kielellisistä oikeuksista, kun sai kuunnella aiheesta kokonaisen päivän eri luentoja useaan otteeseen nauhoitettuna.

Lopputulos ja onnistuminen

Kurssin tekeminen oli ajoittain työlästä, mutta myös antoisaa ja lopputulos kurssista oli sen arvoista.  eOppiva-tiimi tuki hienosti koko hankkeen ajan niin teknisessä kuin visuaalisessa toteutuksessa. Todellinen lopputulos kurssin onnistumisesta on kuitenkin vielä näkemättä. Se selviää vasta kun nähdään, kuinka paljon kurssia kaiken kaikkiaan suoritetaan ja mitkä ovat katsojien kokemukset kurssista.

Itse koen, että verkkokurssi oli onnistunut kokonaisuus ja sen tekeminen oli antoisaa. Odotan jo innolla, että jatkaisimme verkkokurssien tekemistä ja saisimme lisää aineistoa kielellisistä oikeuksista tietoa janoaville virkamiehille!

Muista siis käydä tutustumassa verkkokurssiin ja opi lisää kielellisistä oikeuksista!

ylitarkastaja Vava Lunabba

demokratia-, kieli-ja perusoikeusasioidenyksikkö,

oikeusministeriö