eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Dataskyddets ABC 2020 för personalen inom den offentliga förvaltningen

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Mitä opin:

  • Vad är dataskydd
  • Varför är dataskydd viktigt
  • Hur personuppgifter behandlas lagenligt och säkert

Också du behandlar personuppgifter, dvs. uppgifter om människor i ditt arbete. Vi har skapat denna utbildning så att du kan lära dig mera om vad dataskydd är, varför det är så viktigt och hur personuppgifter behandlas i enlighet med lagen och på ett säkert sätt. Dessutom ger vi råd för hur du ska göra om personuppgifternas datasäkerhet äventyras.
Utbildningen är en ny version av utbildningen Dataskyddets ABC för anställda inom offentliga förvaltning som publicerades 2018 och som förnyats utifrån deltagarrespons och lagändringar. I utbildningen finns flera praktiska exempel och information även för dig som genomgått utbildningen tidigare. Du kan även göra om testet och se om du fortfarande behärskar de viktigaste frågorna.

Utbildarna är Johanna Järvinen, dataskyddsombud vid justitieministeriet, Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Tuula Seppo, ledande sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kouluttajat: