eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Säkerhetsklassificerade handlingar

Tuotanto: eOppiva ja Tiedonhallintalautakunta

Mitä opin:

  • Varför säkerhetsklassificeras handlingar och vad grundar det sig på
  • Den som upprättar dokumentet kan bedöma riskerna och skadorna i anslutning till säkerhetsklassificerad information.
  • Att hantera säkerhetsklassificerade handlingar så att informationen hålls hemlig.

När du arbetar inom statsförvaltningen eller den offentliga förvaltningen kan du stöta på säkerhetsklassificerade handlingar. Du kan arbeta med information som kräver en säkerhetsklass. Eller kanske du tar emot och hanterar information och handlingar som är säkerhetsklassificerade.

Denna utbildning är avsedd för personer som upprättar eller tar emot säkerhetsklassificerade handlingar. Utbildningen ger handledning i hur man antecknar säkerhetsklassen och behandlar säkerhetsklassificerade handlingar.