eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Digital säkerhet för välfärdsområdenas förtroendevalda

Tuotanto: Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva

Mitä opin:

  • Varför förtroende är viktigt
  • Vad och vems ansvar digital säkerhet är
  • Hur jag behandlar information på ett säkert sätt
  • Hur jag kan främja den digitala säkerheten i mitt eget arbete

Avgörande för uppdraget som förtroendevald är att säkerställa förtroendet. Med tanke på förtroendet är det viktigt att informationen behandlas på ett säkert sätt i digitala miljöer.

I den här utbildningen kommer du att bekanta dig med digital säkerhet utifrån dess fem centrala delområden. Vi kommer att gå igenom de grundläggande begreppen och de allmänna principerna för digital säkerhet. Exempelfall används för att belysa vikten av digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen i allmänhet och ur perspektivet för förtroendevalda i välfärdsområdet i synnerhet. Välkommen att lära dig!

Kouluttajat: