17.12.2017

Yhdessä enemmän ja parempaa.

”Uskotko tähän projektiin?”, tivasi esimieheni Tomi Hytönen minulta reilu vuosi sitten. Olin juuri kertonut hänelle e-oppimisen ympärille luonnostelemani hankkeen pääkohdat ja pohdin ääneen haasteen mittavuutta. Punnitsin kysymystä pienen hetken ja totesin ”kyllä”. Helppoa ei tulisi olemaan, mutta mahdollista ja hyvin inspiroivaa. Vastaus riitti esimiehelleni, hän otti sen tosissaan ja laittoi pyörimään niitä pyöriä, joihin hänellä oli vipuvoimaa.

E-oppimisen tielle olimme ajautuneet hieman vahingossa. Osastojohto oli kehottanut minua miettimään sitä, miten virkamieskunnan digitalisaation vaatimia osaamisia voitaisiin vahvistaa. Koska virkamiehiä on niin paljon (73 000) ympäri Suomen eri organisaatioissa, digitaaliset ratkaisut olisivat ainoa tapa tavoittaa heidät kaikki. Vaikka aiempi poikkihallinnollinen yritys oli epäonnistunut (ValtioWopi 2000-luvun alkupuolella), olivat jotkut virastot onnistuneet e-oppimisen vakiinnuttamisessa osaksi omaa osaamisen kehittämistään. Ja koko valtionhallinto on viime vuosina – muun yhteiskunnan lailla – harpponut aimo askelia eteenpäin digitaalisuudessa.

 

Meillä on mahdollisuus luoda yhdessä jotain aivan uutta

Hanke käynnistyi viime maaliskuussa. Vauhtia on riittänyt alusta saakka, sillä kahdessa vuodessa tulee saada aikaan aikamoinen muutos. Muutosta ei haeta ainoastaan virastojen koulutustoimintaan ja HAUSin toimintaan, vaan meidän tulee onnistua tukemaan jokaisen virkamiehen ja esimiehen arkea. Tavoitteena on saada rakennettua jotain niin hyvää, että muutos on koko hallinnolle mieluinen ja lisäarvoa tuova.

Vaan vähänpä olin tulevasta tiennyt. Se millaista eOppivaa pikkuruinen eOppiva-tiimi on silmieni eteen luonnostellut ja miten tuo kokonaisuus pala palalta alkaa saada muotoaan, on ylittänyt omat tavoitteeni mennen tullen. Ja mikä ilo on seurata tiimin lennokasta työskentelyä! Ja kaikkien muidenkin, jotka ovat eOppivan potentiaalin tunnistaneet ja päättäneet käyttää omaa vipuvoimaansa. Heitä on paljon, mutta lisää tarvitaan!

Merkityksellisyys, joka on valtiolla työskentelyn ytimessä, on vahvasti myös eOppivan ja sen ympärille nivoutuvan tekemisen ytimessä. Lisäksi tuohon ytimeen kuuluu yhteistyö.

Nyt onkin minun vuoroni kysyä sinulta: ”Uskotko sinä tähän projektiin?”. Toivottavasti sinunkin vastauksesi on ”kyllä”, ei väliä tuleeko se vielä hieman epäröiden vai vahvalla äänenpainolla. On aika käyttää yhteistä vipuvoimaamme. Keinot ovat monet, sillä tekemistä riittää ja kaikkien panosta tarvitaan. Alle listasin muutamia kysymyksiä, joiden uskon auttavan vauhtiin pääsemisessä.

 

Oletko ylimmän johdon edustaja tai toimitko esimiehenä?

 • Miten sinä voisit edistää eOppivan etenemistä ja roolia omassa virastossasi?
 • Millaisen määrärahan voisitte budjetoida virastonne näkökulmasta tarpeellisten sisältöjen tuotantoon eOppivassa?
 • Voisiko teidän e-oppimisen tai viestinnän osaajanne antaa työpanostaan eOppivalle? Esim. päivän viikossa jokusen kuukauden ajan? Järjestely tarjoaisi kyseiselle henkilölle huiman oppimiskokemuksen.
 • Tunteeko ylin johto eOppivan ja sen tavoitteet tarpeeksi hyvin? Miten tunnettuutta ja sitoutumista kannattaisi mielestäsi edistää?

 Oletko HR-ammattilainen?

 • Onko virastossasi yhteiseen käyttöön soveltuvaa digitaalista oppimismateriaalia?
 • Onko teillä e-oppimiseen liittyvää osaamista? Miten eOppiva voisi hyötyä siitä?
 • Onko teillä sisällöntuotantotarpeita, joissa eOppivan tiimi voisi auttaa?
 • Miten eOppivaa voitaisiin edistää virastossasi?
 • Kuulutko jo eOppiva-verkostoon?

Oletko viestinnän ammattilainen?

 • Miten voisit pitää eOppivaa esillä omassa virastossasi?
 • Olisiko sinulla mahdollisuutta tulla pohtimaan eOppivan ympärillä tarvittavaa viestintää?

Oletko viraston ydintehtävää toteuttava virkamies?

 • Kuuluuko työhösi kouluttamista tai luennoimista? Voisitko ajatella olevasi yksi seuraavista kasvoista jollain eOppivan kurssilla? Mitä kysymyksiä ajatus sinussa herättää?
 • Onko työpöydälläsi hanketta, jonka tuotosten viestinnässä / kouluttamisessa eOppiva voisi olla avuksi?

 

”Jos keksit minkä tahansa idean, lähde kehittämään sitä määrätietoisesti.
Tarvittavaa osaamista löytyy aina.” 
– Joona Pohjonen (Kehitti 16-vuotiaana menetelmän, jossa robotin ohjaus perustuu konenäköön.)

Marjaana Laine
neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö,
”Yhteinen e-oppiminen valtionhallinnossa” –hankkeen ohjausryhmän jäsen

Ota yhteyttä: info@eoppiva.fi