07.05.2018

Verkkokurssin suunnittelusta

Älä oleta että oppiminen on aina paras ratkaisu. Älä myöskään oleta että verkko-oppiminen olisi ainoa tai edes paras ratkaisu. 

 

eOppivan ensimmäiset tuotannot ovat lähteneet käyntiin jo viime vuoden puolella. Työpajapäiviä ja kuvauksia on tehty jo kymmenkunta ja vauhti on kiihtymässä. Ajattelin julkaista jo tässä vaiheessa prosessimme ensimmäisiä kuvauksia ja hahmotelmia katseltavaksi. Ennen prosessiin pääsemistä on kuitenkin hyvä pohtia hiukan koulutuksen tarvetta seuraavien kysymysten avulla.

 

 • Kenelle koulutus on suunnattu ja keitä oppijat ovat?

 

 • Kuinka iso kohderyhmä on kyseessä?

 

 • Millä tavalla tavoitamme oppijat?

 

 • Mikä oppijoiden suorituksessa tulisi muuttua?

 

 • Mitkä kolme asiaa koulutuksen jälkeen pitäisi vähintään osata?

 

 • Mitä oppijat jo nyt osaavat?

 

 • Mitä hyötyä tästä kurssista olisi oppijalle?

 

 • Oletko täysin varma että he eivät jo osaa asiaa?

 

 • Onko koulutus paras tapa saada asia perille?

 

 • Mikäli asiasta on jo koulutus olemassa, mikä nykyisessä toteutuksessa ei toimi?

 

 • Mistä oppijat saavat apua halutessaan aiheeseen tällä hetkellä?

 

 • Miten tiedämme onko uusi koulutuskokonaisuus ollut onnistunut? Miten mittaamme onnistumista? Mikä mitattava käyttäytyminen muuttuu?

 

 • Mikä on tuotannon budjetti ja aikataulu? Milloin oppimista pitäisi olla saatavilla?

 

 • Millaisia aikaresursseja itselläsi on käyttää? Entä muun koulutuksen tuotantoon suunniteltujen ihmisten resurssit?

 

 • Kuka on koulutuksen päävastuullinen tilaaja ja kuka hyväksyy tuotannon?

 

 • Kuka vastaa projektoinnista teidän päässä?

 

Kun olet vastannut näihin kysymyksiin voimme siirtyä kanssasi suunnittelun ensimmäiseen vaiheeseen, jossa arvioimme idean, suunnittelemme alustavasti konseptin ja toteutamme ensimmäisen rungon tuotannon pohjaksi. Tämä(kin) prosessi on iteroitava muutamaan kertaan ja vasta tämän jälkeen voimme siirtyä ensimmäiseen viralliseen työpajaan ja alkaa viemään projektia eteenpäin kohti julkaisua.

Muista myös että verkkokurssin suunnitteluun menee enemmän aikaa kuin perinteisen luentomuotoisen koulutuksen tekemiseen. Työ on erilaista mutta sitäkin palkitsevampaa.

eOppivan tiimi tarjoaa hankkeen aikana tukea sekä koulutusten suunnitteluun, tuotantoon että ideointiin. Ota vain rohkeasti yhteyttä niin viedään yhdessä koulutusideasi koko valtion käyttöön.

Petteri Kallio

eOppivan projektipäällikkö