2021

 1. Tiedon äärellä – Johdatus tietopolitiikkaan

  Tiedolla on suuri merkitys osana arkea, työtä ja koko yhteiskuntaa.

  Tiedon hyödyntäminen
 2. An Introduction to Information Policy

  Information is an important part of everyday life, work and society as a

  Tiedon hyödyntäminen
 3. Introduktion i informationspolitik

  Informationen har stor betydelse i vardagen, arbetet och i hela samhället.

  Tiedon hyödyntäminen
 4. Medialukutaito julkishallinnossa

  Medialukutaito on keskeinen kansalaistaito, jonka merkitys korostuu yhä

  Yhteiskunta
 5. Haastavat henkilöstötilanteet

  Työelämässä törmäämme ajoittain haastaviin henkilöstötilanteisiin,

  Lainsäädäntö
 6. Hyvä virkakieli – Uudista työtä, paranna tekstejä

  Virkakieli syntyy yhteistyössä, ja siksi se myös muuttuu yhteistyössä.

  Kielet ja kirjoittaminen
 7. Digiturvallisuus kuntien luottamushenkilöille

  Luottamuksen varmistaminen on keskeistä luottamushenkilön tehtävässä.

  Turvallisuus
 8. Digital säkerhet för kommunernas förtroendevalda

  Avgörande för uppdraget som förtroendevald är att säkerställa

  Turvallisuus
 9. Digital security for local government officials

  Ensuring trust is essential in the role of an elected official. It is

  Turvallisuus
 10. Maksullisen toiminnan perusteet

  Maksullinen toiminta on osa virastojen ja laitosten toimintaa. Se eroaa

  Lainsäädäntö
 11. Klarspråk – Skriv bättre myndighetstexter

  I den här kursen får du lära dig vad klarspråk är och varför klarspråk

  Kielet ja kirjoittaminen
 12. Ympäristövaikutusten arviointi – ota haltuun YVA ja SOVA

  Selvittämällä ympäristövaikutukset ennakkoon jo suunnitteluvaiheessa,

  Töissä valtiolla