09.05.2019

Työpajan onnistuminen edellyttää sitoutumista ja toisten kunnioittamista

Työpaja on tehokas työskentelymetodi, mikäli osallistujat sitoutuvat yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Jotta työpaja onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, osallistujien on sisäistettävä ainakin seuraavat toimintatavat.

 

 

Jokainen osallistuja ottaa vastuun työpajan etenemisestä

Työpajassa kaikilla osallistujilla on vastuu siitä, että työpajassa edetään kohti yhteisesti päätettyjä tavoitteita. Ota siis aktiivinen rooli ja luo luottamuksen ilmapiiriä. Älä haikaile niiden perään, jotka syystä tai toisesta eivät päässeet paikalle. Työpajaan on saapunut joukko juuri oikeita ihmisiä, joilla on kaikki edellytykset päästä loistaviin lopputuloksiin.

Kaikki vuorovaikutus perustuu toisten kunnioittamiselle

Aktiivisuus edellyttää rakentavaa vuorovaikutusta toisten osallistujien kanssa. Työpajat perustuvat dialogisuuteen. Anna siis tilaa ja kuuntele. Ole toisaalta aktiivinen ja rohkaise myös  muita ilmaisemaan mielipiteitään. Kiinnitä huomiota kehonkieleesi ja äänensävyysi, sillä hyvin pienilläkin asioilla on merkitystä. Pitkät ja polveilevat keskustelut ovat tärkeitä, mutta niiden paikka ei ole työpajassa. Pohdi siis ennen puheenvuoroasi ja tekojasi, edistävätkö ne työpajassa yhteisesti sovittuja tavoitteita.

Osallistujilla on yhteinen tavoite

Työpajassa määritellään, mitkä ovat työpajan tavoitteet ja mitä niiden saavuttamiseksi on tehtävä. Jokaisen työpajaan osallistuvan on ymmärrettävä tavoitteet ja sitouduttava niiden toteuttamiseen.

Heittäydytään!

Työpajassa työskennellään intuitiivisesti ja nopeaan tahtiin. On mahdollista, että työpajatyöskentelyyn saattaa joutua hieman totuttelemaan, mikäli kokemusta työpajoista ei vielä ole kertynyt. Tässä auttaa kyky heittäytyä. Ole siis avoin ja utelias, mutta ennen kaikkea ole oma itsesi. Ja ne tittelit ja hierarkiat: ne voit unohtaa työpajan ajaksi.

Jokainen paikallaolija osallistuu työpajaan – alusta loppuun asti!

Jokainen paikallaolija osallistuu työpajaan – niin fyysisesti kuin henkisestikin. Siis: tietokoneet ja puhelimet pois! Mikäli tiedät, että pystyt osallistumaan vain osaan työpajasta, mieti tarkkaan, kannattaako työpajaan tulla lainkaan. Keskittyminen työpajaan sen alusta loppuun asti antaa arvoa toisten tekemälle työlle.

Keskeneräisyyden hyväksyminen

Maailma ei ole valmis ennen työpajaa, eikä sitä saada valmiiksi yhden työpajan aikana. Keskeneräisyyden sietäminen on tärkeä taito, varsinkin jos tavoitteena on luova ongelmanratkaisu. Keskeneräisyyteen kannattaa asennoitua voimavarana, sillä siitä nousevat täysin uudet ajatukset.

 

Saara Saarinen on eOppivan verkkopedagogi, koulutussuunnittelija ja palvelumuotoilija / oppimiskokemussuunnittelija.

Tuire Suihkonen on eOppivan käsikirjoittaja ja digitaalisten koulutusten suunnittelija