Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

eOppiva.fi:n käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä      

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00101 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuuli Kurkipää
0400 250 675, [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota sinulle todistus eOppivan avoimeen koulutukseen osallistumisesta.

Jos teet käyttäjätunnuksen, sinulle luodaan oma profiili, johon tallentuu suoritukset avoimista koulutuksista. Voit myös tallentaa omia suosikkejasi ja määritellä kiinnostuksen kohteitasi, joiden perusteella palvelu suosittelee sisältöjä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan sinun itse ilmoittamasi tiedot:

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • organisaatio
  • kiinnostuksen kohteet

sekä järjestelmästä tuleva tiedot

  • suoritettu koulutus
  • suorituspäivämäärä

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan sinun itse www.eoppiva.fi-sivulla antamistasi tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika

Poistamme väliaikaiset tiedot (sähköpostiosoite todistuksen lähettämistä varten) säännöllisesti 2 kk välein tai muutamme ne sellaiseen anonyymiin muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Jos olet luonut tunnuksen palveluun, säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen. Voit nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojasi milloin vain. Poistamme vanhentuneet ja virheelliset tiedot.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteritiedot sijaitsevat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu HAUS kehittämiskeskus Oy:n työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on

  • Oikeus pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin.
  • Oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole tietosuoja-asetuksen säännösten mukaista.
  • Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta.
  • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia.

Olethan tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjään: [email protected].

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.