14.11.2022

Terveisiä eOppivan toimituskunnasta!

Toimituskunnan tehtävänä on auttaa eOppivan sisältökokonaisuuden suunnitelmallisessa rakentamisessa ja kokonaisuuden pedagogisen laadun varmistamisessa. Toimituskunta tukee HAUSin eOppiva-tiimin työtä ja sille asetettujen vuositavoitteiden saavuttamista. Toimituskunnan jäsenet ovat erityisesti eOppivaa käyttävien virastojen HR-osaajia. Lue lisää toimituskunnasta ja sen tehtävistä valtiovarainministeriön sivuilta.

Tätä blogisivustoa päivitetään jokaisen toimituskuntakokouksen jälkeen puheenjohtajan terveisillä.

Tämänhetkisen tuotantotilanteen vuodelle 2023 näet täältä.

Uusi toimituskunta seuraavalle kaksivuotiskaudelle asetettiin 1.6.2022.

 

Terveiset 9.2.2024 kokouksesta

Vuoden ensimmäisessä toimituskuntakokouksessa keskusteltiin mm. eOppivan tavoitteista, toimituskunnan roolista, valtion henkilöstöstrategiasta ja tärkeistä tunnusluvuista (mm. suoritusmäärät, suoritetun koulutuksen kappalehinta, laskelmat oppijoiden ajankäytöstä).

Tällä kertaa toimituskunnan esityslistalla ei ollut yhtään uutta pelikirjaa, mutta tuttuun tapaan käytiin läpi tuotantojen kokonaistilanne. Todettiin, että seuraavat toimituskuntatuotannot on julkaistu edelliskokouksen jälkeen: Menojen käsittely, Johda ajankäyttöäsi sekä Valtiohallinnon ylimmän johdon etiikka. Tällä hetkellä työn alla ovat toimituskuntatuotantojen osalta Matkalaskujen tarkastajien ja hyväksyjien koulutus, Yleiskuva valtion taloushallinnosta sekä Liian vilkas valtiolle -podcast.

Toimituskunta sai kaksi uutta jäsentä – lämpimästi tervetuloa Henna Timonen ja Päivi Mytkäniemi!

Tuula Aaltonen, toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset 30.11.2023 kokouksesta

Vuoden viimeiseen toimituskunnan kokoukseen tuotiin käsiteltäväksi pelikirja sisäisestä valvonnasta. Teemasta on jo eOppivassa koulutus, mutta nyt olisi tarvetta uudistaa ja monipuolistaa sen sisältöä. Toimituskunta hyväksyi koulutuksen ensi vuoden tuotannoksi.

Muut asiat osuudessa keskusteltiin mm. siitä, että suositulle Liian vilkas valtiolle -podcastille toivotaan jatkoa vuodelle 2024. Tämän osalta pitää kuitenkin vielä sopia tarkemmista sisällöistä. Marjaana Laine esitteli suunnitelmaa valtion henkilöstöstrategiasta, joka tulee voimaan helmikuussa 2024. Kokouksessa keskusteltiin niistä osuuksista, jotka koskevat eOppivaa.

Kokonaisuudessaan voi todeta, että vuosi 2023 on eOppivassa ollut jälleen työntäyteinen ja voidaan iloita siitä, tuotantoja on saatu julkaistua runsaasti ja odotusten mukaisesti.

Tuula Aaltonen, toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset lokakuun kokouksesta

Lokakuun kokouksessa käsiteltiin pelikirjaa, joka antaa yleiskuva valtion taloushallinnosta. Koulutus on suunnattu valtion taloushallinnossa työskenteleville ja johdolle, joka osallistuu budjetointiin. Toimituskunta hyväksyi koulutuksen yksimielisesti tulevaksi tuotannoksi.

Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua mm. siitä, että pitäisikö eOppivaan tehdä koulutusta ChatGPT:stä. Todettiin, että ymmärrystä aiheeseen liittyen olisi erittäin tärkeä huomioida eri näkökulmista, mutta toteutustapaa pitää vielä arvioida. Varsinaista käyttökoulutusta ei nähty tarkoituksenmukaisena, koska yhteiset linjaukset tekoälysovellusten hyödyntämiseen valtionhallinnossa ovat vielä liian puutteelliset esim. tietosuojan ja tietoturvan näkökulmasta.

Muina asioina käsiteltiin mm. eOppiva-etusivun uudistustyötä ja toiminnallista teknologiakehitystä.

Tuula Aaltonen, toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset 1.9.2023 kokouksesta

Syyskuun toimituskuntakokouksessa Hanna Siira esitteli eOppivan tuotantojen kokonaistilanteen. Kesällä julkaistiin uusia koulutustuotantoja: Datatalouden ABC, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Perhekeskusajokortti ja Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset. Myös hallitusohjelman äänikirja sekä uuden podcast-sarjan Liian vilkas valtiolle ensimmäinen jakso on julkaistu. Syksyn osalta tuotantokalenteri näyttää työntäyteiseltä.

Toimituskunnassa käsiteltiin tuotantoehdotusta: Ylimmän johdon integraatti -koulutusta. Toimituskunta hyväksyi koulutuksen tuotantoon kokouksen jälkeen, kun sai siihen liittyen vielä muutaman tarkennuksen.

Muut asiat -kohdassa Hanna Siira esitteli eOppivan uudistussuunnitelmia kuten mm. etusivun päivittämistä ja brändin kirkastamista sekä alustavia ajatuksia teknisten ratkaisujen uudistamisesta.

Esillä oli myös ehdotus rasismin vastaisesta koulutuksesta. Teema on tärkeä, mutta se vaatii kuitenkin vielä paljon selvittelyä sekä vastuutahon, ennen kuin sitä lähdetään mahdollisesti edistämään.

Lopuksi Marjaana Laine esitteli valtion henkilöstöstrategialuonnosta. Sen osalta sovittiin, että palataan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

Tuula Aaltonen, toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset 3.6.2023 kokouksesta

Kevään viimeisessä toimituskuntakokouksessa käsiteltiin kaksi pelikirjaa. Matkasuunnitelmien ja laskujen hyväksyjille -koulutus hyväksyttiin yksimielisesti tulevaksi toimituskuntatuotannoksi. Toisena tuotantoehdotuksena esiteltiin koulutus ajanhallinnasta. Tämä teema tunnistettiin aina ajankohtaiseksi ja pohdittiin, että voisiko aiheesta toteuttaa useampi osa eri näkökulmista. Kyseistä tuotantoehdotuksesta pyydetään vielä tarkennusta sen näkökulmasta.

Hanna Siira kertoi myös, että edellisen kokouksen jälkeen uusia tuotantoja ei ole julkaistu, mutta useampi koulutus julkaistaan kesän mittaan kuten uudistettu Esihenkilö muutoksessa -koulutus. Hanna kertoi myös, että loppuvuodelle on vielä tilaa uusille tuotannoille.

Tuula Aaltonen, toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset 10.5.2023 kokouksesta

Tässä toukokuun toimituskunnan kokouksessa kohtasimme vihdoin toisemme ihan livenä HAUS:n tiloissa! Ja olihan se tosi mukavaa! Kokouksen alussa käytiin läpi tuttuun tapaan eOppivan tuotantojen kokonaistilanne.

Pelikirjoja esiteltiin kaksi: Pakotteiden peruskoulutus ja podcast-sarja, jossa ajatuksena käsitellä kettärää kehittämistä julkishallinnossa eri näkökulmista. Molemmat teemat koettiin ajankohtaisiksi ja tärkeiksi. Kokouksessa päätettiin, että Pakotteiden peruskoulutuksen osalta toimituskunnalta tulee koulutukseen osarahoitus. Perusteena päätökselle oli se, että tilaajalla on teemasta koulutusvelvollisuus ja kohderyhmä valtiohallinnossa melko rajattu. Podcast-sarja päätettiin toteuttaa toimituskuntatoteutuksena.

Tuula Aaltonen, toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset 31.3.2023 kokouksesta

eOppiva-toimituskunnan maaliskuun kokouksessa tarkasteltiin vuoden 2023 tuotantojen kokonaistilannetta. Todettiin, että kansalliseen lapsistrategiaan liittyvän koulutuskokonaisuuden kaikki koulutukset on saatu maaliin. Toimituskuntatuotantojen osalta on julkaistu useampi tuotanto: Valvovana viranomaisena sosiaalisessa mediassa, Naton perusteet, Työsuojelun perusteet Suomessa, Ihmiskauppa Suomessa, Kehittämistyötä tehdään yhdessä – ihmiskeskeinen kehittäminen kumppaneiden ja verkostojen kanssa, Oivalluksia ihmiskeskeisestä yhteiskunnasta sekä Vaalikoulutukset (Vaalikoulutus kunnan keskusvaalilautakunnalle, Vaalikoulutus ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijalle ja Vaalikoulutus vaalilautakunnalle).

Julkisuuslaki-koulutus oli tuolloin vielä viilausta vaille valmis, mutta nyt sekin on julkaistu. Selkokieli-koulutus on työnalla.

Kokouksessa käsiteltiin yksi pelikirja liittyen perehdyttäjän koulutukseen. Koulutus sai toimituskunnassa kannatusta ja se hyväksyttiin. Aikatauluksi ehdotettiin syksyä 2023.

Muina asioina kokouksessa nousi mm. eOppivan upea 5-vuotispäivä ja Hanna Siira nosti esille, että HAUS:ssa on suunnitteilla juhlistaa vuosipäivää kesällä. Lisäksi keskusteltiin sisältöteemoista, joita mahdollisesti tulevaisuudessa tarvitsemme huomioiden valtion yhteiset osaamiset.

Tuula Aaltonen, toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset 10.2.2023 kokouksesta

eOppiva-toimituskunnan vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa tarkasteltiin käynnistyneen vuoden tuotantojen kokonaistilannetta. Todettiin, että eOppiva-tiimin työtilanteen painopiste alkuvuonna on edelleen lapsistrategiaan liittyvien sisältöjen viimeistelyssä.

Hanna Siira eOppivasta esitteli myös muut ajankohtaset tuotannot. Toimituskuntatuotantojen osalta on tuotettu ”viranomainen somessa” -sisältöä ja NATO-koulutusta. Lisäksi julkisuuslakiin liittyvä webinaaritallenne on myös työn alla. Nämä koulutukset on tarkoitus julkaista Q1:sen aikana. Lisäksi todettiin, että eduskuvaaleihin liittyviä koulutuksia on tuotettu ja julkaistu eOppivassa alkuvuodesta.

Tällä kertaa toimituskunnassa ei ollut uusia pelikirjoja käsiteltävänä. Näin ollen toimituskunnalle jäi aikaa enemmän keskustelulle. Kävimme yhteistä keskustelua teemasta: mikä on eOppivan merkitys työntekijälle ja valtion henkilöstöjohtamiselle. Toimituskuntalaiset työstivät teemaa Mirossa ja yhteisessä keskustelussa esiin nostettiin erityisesti mm. eOppivan merkitys perehdytyksessä. Perehdytyksessä eOppivaa voi hyödyntää jo olemassa olevien koulutusten osalta, mutta myös eOppiva tarjoaa virastoille ilmaisen alustan, jonne on mahdollista tuottaa organisaatiokohtaista perehdytystä. Keskustelitiin myös mahdollisuudesta hyödyntää ja jakaa entistä avoimemmin materiaaleja virastojen kesken.

Keskustelussa havaittiin, että eOppiva on monille virastoille jo erittäin keskeinen ja korvaamaton osaamisen kehittämisen väylä erityisesti monipaikkaisessa työympäristössä. Tunnistettiin myös, että virastojen välillä voi olla suuria eroja siinä, kuinka paljon ja miten eOppivaa osaamisen kehittämisessä hyödynnetään.Pohdittiin myös sitä, miten keskustelua jatketaan ja laajennetaan riittävän tiedon ja ymmärryksen saamiseksi (esim. eOppiva-verkosto ja erityisesti henkilöstöjohdon foorum).

Tuula Aaltonen, toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset 6.12.2022 -kokouksesta

Vuoden viimeisessä eOppiva-toimituskuntakokouksessa paketoitiin vuosi 2022 kasaan. Vuosi kokonaisuudessaan on ollut kovin intensiivinen tuotantojen osalta ja syksyn 2022 tekemisessä on painottunut lapsistrategiakoulutuksiin (10 tuotantoa, joista kolme julkaistaan 2023). Loppuvuodesta on tehty myös muita tuotantoja, kuten AuroraAI -toimintamalliin ja Ryhti-muutostukeen liittyviä sisältöjä sekä TiHa (Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen)-tuotantoihin liittyviä käännöksiä (6 kpl).

Seuraavaksi katseet kohti vuotta 2023: Kokouksessa hyväksyttiin uudeksi toimituskuntatuotannoksi Menojen käsittely -koulutus, jonka aikataulu on vielä sopimatta. Lisäksi hyväksyttiin Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset -koulutus, josta tehdään kokonaan uusi koulutus lakimuutosten vuoksi. Ruotsinkielistä tuotantoa ei kuitenkaan tuoteta toimituskunnan budjetista. Tämä koulutus tuotetaan loppukeväästä/alku kesästä. Vuoden 2023 osalta alkuvuosi (Q1) näyttää tiiviiltä ja selkeältä.

Tuula Aaltonen, toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset 27.10.2022 -kokouksesta

Lokakuun toimituskunnan asialistalla oli paljon asiaa. Todettiin, että eOppiva-tiimi on toteuttanut tuotantoja tänä vuonna jo nyt tavoitteisiin nähden 120 %:sti.  Viimeisimpinä tuotantoina eOppivaan on julkaistu mm. Twinning / Finland abroad – international opportunities for civil servants sekä Johdanto lapsen oikeuksiin -koulutukset (suomeksi ja ruotsiksi). Muita lapsistrategiaan liittyviä koulutuksia on julkaistu ja tullaan julkaisemaan pian lisää.

Kokouksessa käsiteltiin useampaa ehdotusta tuotantoon valittaviksi. Päätettiin, että ensi vuoden tuotannoiksi hyväksytään myös koulutukset, joissa tarjotaan osaamisen perusteita kansalaisyhteiskunnasta ja Natosta. Lisäksi päätettiin, että julkisuuslaista tuotetaan webinaari -koulutus ja että eOppivan ensimmäisten tuotantojen joukossa oleva Esimies muutoksessa -koulutus päivitetään. Kokouksessa esiteltiin lisäksi myös Menojen käsittelystä -koulutuksen pelikirjaa. Tämän osalta päätös siirtyy seuraavaan kokoukseen.

Tuula Aaltonen, toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset 31.8.2022  –kokouksesta

Uusi toimituskunta aloitti työnsä kesällä ja mukaan joukkoomme saimme seuraavat vahvistukset: Pia Kola-Torviainen (Kotimaisten kielten keskus v 2022 / v 2023-2024 Opetushallitus), Riitta Kuukka (Väylävirasto), Satu Skyttä (Verohallinto) ja Pia Renkola (Maanmittauslaitos). eOppiva-tiimin syksy on jo työtä täynnä. Tiimi on työstänyt uusia tuotantoja ja vanhempien tuotantojen päivityksiä vuoden aikana yli odotusten ja nyt katseet ovat pitkälti jo ensi vuodessa. Ensi vuodelle on sovittu toimituskuntatuotannoiksi koulutusta jo selkokielestä sekä miten toimia viranomaisena somessa. Lisäksi elokuun toimituskunnan kokouksessa keskusteltiin myös mm. eOppivan ensimmäisten joukossa olevan Esimies muutoksessa -koulutuksen mahdollisesta päivitystarpeesta. Myös kansalaisyhteiskuntakoulutuksen pelikirja oli esittelyvuorossa. Päätöksenteko siirtyi näiden osalta seuraavaan kokoukseen.

Tuula Aaltonen, eOppiva-toimituskunnan puheenjohtaja

Terveiset 9.6.2022 -kokouksesta

Tiina Kukkonen-Suvivuo päätti uransa eOppiva-toimituskunnan puheenjohtajana  –  iso kiitos Tiinalle ansiokkaista vuosista tässä tehtävässä ja tinkimättömästä työstä eOppivan ja digitaalisen oppimisen hyväksi. Uutena puheenjohtajana aloitti Digi- ja väestötietovirastosta Tuula Aaltonen. Onnea ja menestystä Tuulalle puheenjohtajan tehtävään! Uuden toimituskuntakauden muu jäsenistö vahvistuu lähiaikoina.

Tällä kertaa toimituskunnan esityslistalla ei ollut käsiteltäviä pelikirjoja, mutta päätettiin, että suosittu, Mitään virkaa -podcast-sarja saa jatkoa.

Marjaana Laine, eOppiva-toimituskunnan varapuheenjohtaja