eOppiva 19.03.2021

Suomiko tasa-arvon mallimaa? Tehtävää riittää vielä!

Tänään 19.3. vietämme Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Suomea pidetään usein tasa-arvon mallimaana. Tehtävää kuitenkin riittää vielä. Sukupuoleen, ikään, alkuperään ja muihin yksilöllisiin tekijöihin liittyvä eriarvoisuus on juurtunut syvälle yhteiskuntaan ja sen purkaminen vaatii tietoista työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien viranomaisten tehtävä ja myös lakiin perustuva velvollisuus. Kaikille käyttäjille avoin Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – miksi ja miten? -verkkokoulutus antaa käytännön ohjeita tähän edistämistyöhön. Koulutuksesta on hyötyä muillekin kuin viranomaisen palveluksessa työskenteleville!

Tasa-arvon päivänä 2021 me STM:n, tasa-arvotiedon keskuksen (THL) ja HAUS kehittämiskeskuksen asiantuntijat kannustamme sinua vahvistamaan omaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamistasi. Myös tasa-arvoministeri Thomas Blomqvist painottaa osaamisen tärkeyttä:

”Kannustan käymään koulutuksen. Tiedostamalla toimintamme vaikutukset eri sukupuoliin ja ihmisryhmiin, työmme jälki paranee.” 

Mitä on tasa-arvosuunnittelu? Entä välillinen syrjintä? – Testaa tietosi ja tutustu koulutukseen

Jos pohdit, pitääkö juuri sinun käydä koulutus, tarkista tiedätkö jo vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1) Mikä tai mitkä seuraavista kuuluvat viranomaisten velvollisuuksiin?

  • Syrjintäkieltojen noudattaminen
  • Sukupuolikiintiösäännöksen noudattaminen
  • Sukupuolten tasa-arvon edistäminen
  • Sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän ehkäisy
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen

2) Mikä on toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja miten se tehdään hyvin?

3) Olenko varma siitä, ettei työni aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan esimerkiksi sukupuolen, iän tai toimintakyvyn perusteella?

4) Viestinkö yhdenvertaisesti?

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – miksi ja miten? -verkkokoulutus antaa sinulle eväitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen omassa työssäsi. Koulututuksessa saat esimerkiksi vinkkejä sukupuolitietoiseen viestintään ja opit, miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymykset näkyvät kenen tahansa elämässä. Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole mielipidekysymyksiä – tämän koulutuksen käytyäsi osaat perustella, miksi!

Voit tehdä koulutuksen yksin tai yhdessä kollegoiden kanssa. Koulutus toimii erinomaisesti myös osana työntekijöiden perehdytyksiä ja täydennyskoulutuksia ja tukee myös johtavissa asemissa olevien osaamista. Koulutuksen suorittaminen alusta loppuun vie yhteensä noin 30 minuuttia, yksittäiset osiot vain muutamia minuutteja. 

Käy koulutus jo tänään ja vinkkaa koulutuksesta myös kollegoillesi! Jos viestit koulutuksesta somessa, voit käyttää tunnisteita #tasaarvokoulutus #yhdenvertaisuuskoulutus #eoppiva.

Kirjoittajat: Heidi Ahola ja Reetta Siukola (THL), Annamari Asikainen ja Hanna Onwen-Huma  (STM)

Tue tasa-arvoa, käy koulutus jo tänään! 

 

eOppiva
Kirjoittaja eOppiva