eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin

”Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin” -podcast pureutuu tietopoliittisiin toimenpiteisiin ja tietopolitiikan kysymyksiin laajemminkin: mitä tietopolitiikka oikein on ja miksi julkisen tiedon avoimuus, laatu ja yhteentoimivuus on tärkeää? Näitä ja monia muita kysymyksiä juontajan kanssa pohtivat mielenkiintoiset ja vaikuttavat asiantuntijavieraat.

Podcast tukee valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jonka tavoitteena on edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Hanke on osa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joka perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteisiin.

Lisätietoa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeesta sekä hankkeen ajankohtaisista tapahtumista on saatavilla valtiovarainministeriön verkkosivuilta: https://vm.fi/tiedon-hyodyntaminen-ja-avaaminen.

Sarjan oma sivu vm.fi:ssä.

Sarja on myös kuunneltavissa Spotifyssa.

1. jakso: Tiedon vallankumous on tapahtunut

Olli-Pekka Rissanen henkilökuva

Olli-Pekka Rissanen

Ensimmäisen jakson sisältö tekstimuodossa.

Ensimmäinen jakso tarkastelee tiedon vallankumousta – sen evoluutiota datan, talouden ja digitalisaation näkökulmasta.

Miten fyysiset ilmiöt ovat muuttuneet dataksi? Entä kuinka digitalisaatio näkyy taloudessa ja mikä on ihmisen rooli nykyisessä datan saturoimassa yhteiskunnassa? Johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen tarkastelee podcast-sarjan avausjaksossa tiedon vallankumousta – sen evoluutiota datan, talouden ja digitalisaation näkökulmasta.

2. jakso: Kuntasektorin odotuksia ja näkemyksiä tietopolitiikasta

Minna Karhunen

Tanja Lahti. Kuvaaja Pertti Nisonen

Jakson sisältö tekstimuodossa.

Sarjan toisessa jaksossa hankepäällikkö Tanja Lahti saa haastateltavakseen kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen.

Jaksossa keskustellaan tietopolitiikasta ja tiedon hyödyntämisestä erityisesti kuntien ja kuntayhtymien näkökulmasta: miten kunnat hyödyntävät tietoa ja mitkä asiat ovat kuntien osalta suurimmat haasteet tiedon hyödyntämisessä, avaamisessa ja jakamisessa?

Muun muassa näistä kysymyksistä on luvassa mielenkiintoista keskustelua!

3. jakso: Viranomaiset tiedolla disinformaatiota ja paskapuhetta vastaan

henkilökuvassa Olli Seuri

Olli Seuri

Sarjan kolmannessa jaksossa johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen saa haastateltavakseen toimittajan ja journalismin tutkijan Olli Seurin.
Kolmannen jakson sisältö tekstimuodossa.

4. jakso: Laatuleima tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen

Henkilökuva Johanna Laiho Kauranne

Johanna Laiho-Kauranne

Henkilökuva Essi Kaukonen

Essi Kaukonen


Neljännen jakson sisältö tekstimuodossa.

Mikä on tiedon laadun yhteiskunnallinen merkitys ja miksi tiedon laatua tulee kehittää? Podcast-sarjan neljännessä jaksossa Tilastokeskuksen Tiedon laatukehikko –hankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen sekä Tilastokeskuksen ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne keskustelevat tiedon laadun merkityksestä ja sen kehittämisestä erityisesti julkisten tietovarantojen näkökulmasta.

Tilastokeskuksen Tiedon laatukehikko -osahankkeessa luodaan ja käyttöönotetaan laatukriteerit julkisen hallinnon tiedolle. Osahanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen kanssa.

5. jakso: Yhteistyöllä kohti pitkäjänteistä ja vaikuttavaa tietopolitiikkaa

Miia Lindell henkilökuva

Miia Lindell, kuvaajana Jenni Kollani Photography

Henkilökuva Antti Poikola

Antti Poikola, kuvaaja Iida Liimatainen


Viidennen jakson sisältö tekstimuodossa.

Miten tehdä vaikuttavaa tietopolitiikkaa? Podcast-sarjan viidennessä jaksossa Olli-Pekka Rissanen saa haastateltavakseen tietopolitiikan yhteistyöryhmän jäsenet Miia Lindellin ja Antti Poikolan. Jaksossa käydään mielenkiintoista keskustelua vuoropuhelun ja yhteistyön merkittävästä asemasta tietopolitiikan toteutumisen kannalta. Lisäksi keskustellaan siitä, miten tietopolitiikkaa voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti.

6. jakso: Tietotulva hallintaan semanttisen webin tietoinfrastruktuurilla.

henkilökuva Eero Hyvönen

Eero Hyvönen. Valokuvaaja Aino Huovio

Henkilökuva Miina Arajärvi

Miina Arajärvi


kuudennen jakson sisältö tekstimuodossa.

Mitä tiedon semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan ja miksi se on olennaista? Muun muassa näistä kysymyksistä on luvassa mielenkiintoista keskustelua Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin –podcastin uusimmassa jaksossa, kun valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Miina Arajärvi haastattelee Aalto-yliopiston viestintätekniikan professoria ja HELDIG-keskuksen johtajaa Eero Hyvöstä. Semanttisen yhteentoimivuuden lisäksi jaksossa keskustellaan tietotulvasta, sekä siitä, miten semanttisen webin tietoinfrastruktuuri ja monitieteinen yhteistyö voisivat tarjota ratkaisun tietotulvan hallintaan.

7. jakso: Aprikointia EU-komission data-aloitteista


Seitsemännen jakson sisältö tekstimuodossa.

Tässä Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin -jaksossa Olli-Pekka Rissanen pohtii EU-komission vuonna 2020 julkaisemaa datastrategiaa, minkä tavoitteena on ohjata Euroopan digitaalista tulevaisuutta. Jaksossa syvennytään datastrategiaan ja siihen liittyviin lakialoitteisiin tarkastellen niitä erilaisista näkökulmista, sekä pohtien niiden vaikutuksia niin kansallisesta- kuin kansainvälisestä näkökulmasta.

8. Erityisjakso: Kehityksen ytimessä tieto- ja teknologiapolitiikka

Ilona Lundström

Mikko Rusama

Erityisjakson sisältö tekstimuodossa.

Tiedon ja teknologian hyödyntäminen uudella tavalla on nostanut uusia yrityksiä voittajiksi, lännessä ja idässä. Olisiko tämä mahdollista myös Euroopalle, Suomelle ja Helsingille? Aiheesta keskustelevat osastopäällikkö Ilona Lundström Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama Helsingin kaupungilta johtavan asiantuntijan Olli-Pekka Rissasen toimiessa johdattelijana. Vaikka puhe on kilpailukyvystä, ei hyvinvointia ja etiikkaa unohdeta.

9. jakso: Tiedolla johtaminen – kokeilusta konkretiaan

Olli Ahonen. Valokuvaaja alokuvaaja Jan Bosas.

Tanja Lahti. Valokuvaaja Jan Bosas.

Yhdeksännen jakson sisältö tekstimuodossa.

Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon, mutta mitä tiedolla johtaminen käytännössä tarkoittaa? Mitä menestyksekäs tiedolla johtaminen edellyttää ja mihin asioihin olisi syytä kiinnittää huomiota? Tässä podcast-sarjan yhdeksännessä jaksossa apulaisjohtaja Olli Ahonen Valtiokonttorista jakaa ajatuksiaan, kokemuksiaan ja vinkkejään tiedolla johtamisesta valtiovarainministeriön hankepäällikkö Tanja Lahden johdattelemana.

 

10. jakso: Tiedon hyödyntäminen avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa

Kuvassa Henriikka Mustajoki ja Miina Arajärvi

Kuvassa Henriikka Mustajoki ja Miina Arajärvi

10:nnen  jakson sisältö tekstimuodossa.

Miten avointa tiedettä ja tutkimusta edistetään? Tässä podcast-sarjan kymmenennessä jaksossa keskustellaan avoimesta tieteestä, tutkimuksesta ja tiedon hyödyntämisestä. Jaksossa tieteellisten seurain avoimen tieteen pääsihteeri Henriikka Mustajoki jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan Miina Arajärven johdattelemana.

11. jakso: Tietopolitiikkaan vaikuttaminen yhdistystoiminnan kautta

Kuvassa Tanja Lahti, Mehalet Yared ja Tarmo Toikkanen


11. jakso tekstimuodossa.

 

Miten kansalaiset voivat yhdistystoiminnan kautta vaikuttaa tietopolitiikkaan ja sen konkretisointiin? Tietopolitiikan saralla yksi tunnetuimmista yhdistyksistä on Open Knowledge Finland ry (OKFI), joka on edistänyt tiedon avaamista, avoimen tiedon hyödyntämistä ja avoimen yhteiskunnan kehittymistä jo vuodesta 2012. Tässä jaksossa OKFI:n toiminnanjohtaja Tarmo Toikkanen ja hallituksen varapuheenjohtaja Mehalet Yared jakavat kokemuksiaan yhdistystoiminnasta ja tietopolitiikkaan vaikuttamisesta valtiovarainministeriön hankepäällikkö Tanja Lahden johdattelemana.

12. jakso: Kohti eurooppalaista digitaalista suvereniteettia

studiossa kuvassa Olli-Pekka Rissanen ja Timo Miettinen

Kuvassa Olli-Pekka Rissanen ja Timo Miettinen

12. jakso tekstimuodossa.

Mitä tarkoitetaan digitaalisella suvereniteetilla ja strategisella autonomialla erityisesti eurooppalaisessa kontekstissa? Tässä jaksossa akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta ja johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä etenevät käsitehistorian kautta kansainvälisen järjestelmän viimeaikaisiin muutoksiin pohtiessaan digitaalista suvereniteettia ja datan hallinnan merkitystä. Jakson lopussa päästään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Voiko digitaalisuuden suhteen olla edes täysin suvereeni? Entä mitä EU voi tehdä digitaalisen omavaraisuuden lisäämiseksi?

13. jakso: Kuntaministeri ja virkamies – tietopolitiikan ja politiikanteon rajapinnalla

Kuvassa Sirpa Paatero ja Olli-Pekka Rissanen

Sirpa Paatero ja Olli-Pekka Rissanen

13. jakso tekstimuodossa.

Liittyykö tietopolitiikkaan poliittisia linjariitoja? Toimiiko poliitikkojen ja virkamiesten yhteistyö? Tässä jaksossa kuntaministeri Sirpa Paatero ja johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen keskustelevat muun muassa politiikanteon ja virkamiesvalmistelun rajapinnasta, avoimen tiedon edistämisestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä politiikan jatkuvuudesta. Myös yksi asia tulee selväksi: mitä enemmän tietoon ja tietopolitiikkaan liittyviä asioita pohtii, sitä enemmän uusia kysymyksiä avautuu.

14. jakso: Valtionavustustoimintaan lisää vaikuttavuutta tietoa jakaen ja hyödyntäen

valokuvassa Tanja Lahti, Minna Paajanen ja Tuula Lybeck

Tanja Lahti, Minna Paajanen, Tuula Lybeck

14. jakso tekstimuodossa.

Valtio myöntää vuosittain arviolta 4 miljardia euroa valtionavustuksia lukuisille eri tahoille. Nyt valtionavustusprosessia kehitetään ja digitalisoidaan avustustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi – keskiössä valtionavustustietojen saatavuuden ja hyödyntämisen parantaminen. Mitä valtionavustustoiminnan kehittämishankkeessa käytännössä tehdään juuri nyt? Millaisia tietoon liittyviä kehittämistarpeita avustusten saajilla ja myöntäjillä on? Tässä jaksossa aiheesta ja sen kytköksistä esimerkiksi tiedon laadun ja yhteentoimivuuden kysymyksiin ovat keskustelemassa hankejohtaja Tuula Lybeck valtiovarainministeriön valtionavustustoiminnan kehittämishankkeesta ja projektipäällikkö Minna Paajanen Helsingin kaupungin liikkumisohjelmasta. Keskustelua johdattelee hankepäällikkö Tanja Lahti valtiovarainministeriöstä.

15. jakso: Tiedon laadun varmistaminen hyödyttää kaikkia

Valokuvassa Mika Maliranta, Hanna Ikäheimo ja Markus Sovala

Mika Maliranta, Hanna Ikäheimo ja Markus Sovala,

15. jakso tekstimuodossa.

Suomessa luottamus julkisen sektorin tuottamaan tiedon laatuun on korkea. Tämä näkyy myös luottamuksena yhteiskuntaan. Miten voimme varmistaa tiedon laadun jatkossakin tai miten sitä voidaan kehittää edelleen? Miten tiedon laatua voi arvioida?

Yhtenä välineenä julkishallinnon tiedon laadun arviointiin on kehitetty tiedon laatukriteereitä, jotka antavat meille yhteisen kielen ja kehikon puhua niinkin moniulotteisesta asiasta kuin tiedon laatu. Millaisia toiveita tutkijoilla ja muilla tiedon käyttäjillä on julkisen sektorin tiedon laadulle? Miten tiedon laadun arviointi saadaan osaksi arkea ja missä ollaan viiden vuoden kuluttua? Tässä jaksossa näistä teemoista ovat keskustelemassa pääjohtaja Markus Sovala Tilastokeskuksesta ja johtaja Mika Maliranta Työn ja talouden tutkimus LABOREsta. Keskustelua johdattelee viestintäjohtaja Hanna Ikäheimo Tilastokeskuksesta.

16. jakso: Tiedon merkitys korostuu kriisissä

kuvassa Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja Olli-Pekka Rissanen

Kuvassa Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja Olli-Pekka Rissanen

16. jakso tekstimuodossa.

 

Koronapandemian torjunnassa tieto on ollut ja tulee jatkossakin olemaan avainasemassa. Ajantasainen ja luotettava tilannekuva on aina kriisin ratkaisemisen edellytys. Tilannekuvan saaminen edellyttää laadukasta tietoa, sen keräämistä, seurantaa ja analysointia. Miten tietoa on saatu koronakriisin aikana? Mitä tämä kriisi on opettanut? Entä millaista tietoa yleensä tarvitaan erilaisissa kriiseissä? Tässä jaksossa muun muassa näistä teemoista ovat keskustelemassa pandemia-ajan tiedotustilaisuuksistakin tutuksi tullut johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä ja johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä.

Tietokumppanuudella tutkimustieto käyttöön päätöksenteossa

Yhteiskuvassa jakson vieraat

Kuvassa Paula Schönach, Tanja Lahti, Pasi Moisio ja Milja Saari

17. jakso tekstimuodossa.

18. jakso tekstimuodossa.

”Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin” -podcast pureutuu tietopoliittisiin toimenpiteisiin ja tietopolitiikan kysymyksiin laajemminkin: mitä tietopolitiikka oikein on ja miksi julkisen tiedon avoimuus, laatu ja yhteentoimivuus on tärkeää? Näitä ja monia muita kysymyksiä juontajan kanssa pohtivat mielenkiintoiset ja vaikuttavat asiantuntijavieraat. Podcast tukee Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jonka tavoitteena on edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Hanke on osa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joka perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteisiin.

Tieto ja avoimen hallinnon tulevaisuus

Henkilökuvassa Tanja ja Ira

Kuvassa Tanja Lahti ja Ira Alanko

19. jakso tekstimuodossa.

 

Avoimella hallinnolla rakennetaan kansalaisten luottamusta, turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Keskeinen osa avoimen hallinnon edistämistä on avoin data ja sen hyödyntäminen. Mihin suuntaan tiedon avoimuutta tulisi kehittää? Mitä voisimme oppia muilta mailta? Millaista yhteistyötä avoimen hallinnon ja tietopolitiikan välillä tarvitaan jatkossa? Tässä jaksossa muun muassa näistä teemoista on keskustelemassa neuvotteleva virkamies Ira Alanko valtiovarainministeriön avoimen hallinnon tiimistä hankepäällikkö Tanja Lahden johdattelemana.

 

Vaarantaako vai pelastaako tiedon vallankumous hyvinvointivaltion?

 

Kuvasssa Olli-Pekka Rissanen, Heikki Hiilamo ja Tanja Lahti

Kuvasssa Olli-Pekka Rissanen, Heikki Hiilamo ja Tanja Lahti

20. jakso tekstimuodossa.

Onko tietopolitiikan taustalla oleva oletus siitä, että tiedolla voidaan edistää hyvinvointia paikkansa pitävä? Kuinka pitkälle tiedon hyödyntämisessä voidaan mennä ilman, että törmätään yksilöiden itsemääräämisoikeuteen? Suomi on kansainvälisesti vertailtuna todella hyvinvoiva maa, mutta samaan aikaan puhe kasvavasta kuilusta hyvinvoivien ja huonosti voivien välillä lisääntyy. Miten tähän kehitykseen voitaisiin vaikuttaa? Pelastaako tiedon vallankumous hyvinvointivaltion? Podcast-sarjan päätösjaksossa aiheesta ovat keskustelemassa THL:n tutkimusprofessori ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo sekä hankepäällikkö Tanja Lahti ja johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä.