eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin

”Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin” -podcast pureutuu tietopoliittisiin toimenpiteisiin ja tietopolitiikan kysymyksiin laajemminkin: mitä tietopolitiikka oikein on ja miksi julkisen tiedon avoimuus, laatu ja yhteentoimivuus on tärkeää? Näitä ja monia muita kysymyksiä juontajan kanssa pohtivat mielenkiintoiset ja vaikuttavat asiantuntijavieraat.

Podcast tukee valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jonka tavoitteena on edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Hanke on osa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joka perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteisiin.

Lisätietoa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeesta sekä hankkeen ajankohtaisista tapahtumista on saatavilla valtiovarainministeriön verkkosivuilta: https://vm.fi/tiedon-hyodyntaminen-ja-avaaminen.

Sarjan oma sivu vm.fi:ssä.

Sarja on myös kuunneltavissa Spotifyssa.

1. jakso: Tiedon vallankumous on tapahtunut

Olli-Pekka Rissanen henkilökuva

Olli-Pekka Rissanen

Ensimmäisen jakson sisältö tekstimuodossa.

Ensimmäinen jakso tarkastelee tiedon vallankumousta – sen evoluutiota datan, talouden ja digitalisaation näkökulmasta.

Miten fyysiset ilmiöt ovat muuttuneet dataksi? Entä kuinka digitalisaatio näkyy taloudessa ja mikä on ihmisen rooli nykyisessä datan saturoimassa yhteiskunnassa? Johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen tarkastelee podcast-sarjan avausjaksossa tiedon vallankumousta – sen evoluutiota datan, talouden ja digitalisaation näkökulmasta.

2. jakso: Kuntasektorin odotuksia ja näkemyksiä tietopolitiikasta

Minna Karhunen

Tanja Lahti. Kuvaaja Pertti Nisonen

Jakson sisältö tekstimuodossa.

Sarjan toisessa jaksossa hankepäällikkö Tanja Lahti saa haastateltavakseen kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen.

Jaksossa keskustellaan tietopolitiikasta ja tiedon hyödyntämisestä erityisesti kuntien ja kuntayhtymien näkökulmasta: miten kunnat hyödyntävät tietoa ja mitkä asiat ovat kuntien osalta suurimmat haasteet tiedon hyödyntämisessä, avaamisessa ja jakamisessa?

Muun muassa näistä kysymyksistä on luvassa mielenkiintoista keskustelua!

3. jakso: Viranomaiset tiedolla disinformaatiota ja paskapuhetta vastaan

henkilökuvassa Olli Seuri

Olli Seuri

Sarjan kolmannessa jaksossa johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen saa haastateltavakseen toimittajan ja journalismin tutkijan Olli Seurin.
Kolmannen jakson sisältö tekstimuodossa.

4. jakso: Laatuleima tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen

Henkilökuva Johanna Laiho Kauranne

Johanna Laiho-Kauranne

Henkilökuva Essi Kaukonen

Essi Kaukonen


Neljännen jakson sisältö tekstimuodossa.

Mikä on tiedon laadun yhteiskunnallinen merkitys ja miksi tiedon laatua tulee kehittää? Podcast-sarjan neljännessä jaksossa Tilastokeskuksen Tiedon laatukehikko –hankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen sekä Tilastokeskuksen ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne keskustelevat tiedon laadun merkityksestä ja sen kehittämisestä erityisesti julkisten tietovarantojen näkökulmasta.

Tilastokeskuksen Tiedon laatukehikko -osahankkeessa luodaan ja käyttöönotetaan laatukriteerit julkisen hallinnon tiedolle. Osahanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen kanssa.

5. jakso: Yhteistyöllä kohti pitkäjänteistä ja vaikuttavaa tietopolitiikkaa

Miia Lindell henkilökuva

Miia Lindell, kuvaajana Jenni Kollani Photography

Henkilökuva Antti Poikola

Antti Poikola, kuvaaja Iida Liimatainen


Viidennen jakson sisältö tekstimuodossa.

Miten tehdä vaikuttavaa tietopolitiikkaa? Podcast-sarjan viidennessä jaksossa Olli-Pekka Rissanen saa haastateltavakseen tietopolitiikan yhteistyöryhmän jäsenet Miia Lindellin ja Antti Poikolan. Jaksossa käydään mielenkiintoista keskustelua vuoropuhelun ja yhteistyön merkittävästä asemasta tietopolitiikan toteutumisen kannalta. Lisäksi keskustellaan siitä, miten tietopolitiikkaa voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti.

6. jakso: Tietotulva hallintaan semanttisen webin tietoinfrastruktuurilla.

henkilökuva Eero Hyvönen

Eero Hyvönen. Valokuvaaja Aino Huovio

Henkilökuva Miina Arajärvi

Miina Arajärvi


kuudennen jakson sisältö tekstimuodossa.

Mitä tiedon semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan ja miksi se on olennaista? Muun muassa näistä kysymyksistä on luvassa mielenkiintoista keskustelua Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin –podcastin uusimmassa jaksossa, kun valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Miina Arajärvi haastattelee Aalto-yliopiston viestintätekniikan professoria ja HELDIG-keskuksen johtajaa Eero Hyvöstä. Semanttisen yhteentoimivuuden lisäksi jaksossa keskustellaan tietotulvasta, sekä siitä, miten semanttisen webin tietoinfrastruktuuri ja monitieteinen yhteistyö voisivat tarjota ratkaisun tietotulvan hallintaan.

7. jakso: Aprikointia EU-komission data-aloitteista


Seitsemännen jakson sisältö tekstimuodossa.

Tässä Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin -jaksossa Olli-Pekka Rissanen pohtii EU-komission vuonna 2020 julkaisemaa datastrategiaa, minkä tavoitteena on ohjata Euroopan digitaalista tulevaisuutta. Jaksossa syvennytään datastrategiaan ja siihen liittyviin lakialoitteisiin tarkastellen niitä erilaisista näkökulmista, sekä pohtien niiden vaikutuksia niin kansallisesta- kuin kansainvälisestä näkökulmasta.

8. Erityisjakso: Kehityksen ytimessä tieto- ja teknologiapolitiikka

Ilona Lundström

Mikko Rusama

Erityisjakson sisältö tekstimuodossa.

Tiedon ja teknologian hyödyntäminen uudella tavalla on nostanut uusia yrityksiä voittajiksi, lännessä ja idässä. Olisiko tämä mahdollista myös Euroopalle, Suomelle ja Helsingille? Aiheesta keskustelevat osastopäällikkö Ilona Lundström Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama Helsingin kaupungilta johtavan asiantuntijan Olli-Pekka Rissasen toimiessa johdattelijana. Vaikka puhe on kilpailukyvystä, ei hyvinvointia ja etiikkaa unohdeta.

9. jakso: Tiedolla johtaminen – kokeilusta konkretiaan

Olli Ahonen. Valokuvaaja alokuvaaja Jan Bosas.

Tanja Lahti. Valokuvaaja Jan Bosas.

Yhdeksännen jakson sisältö tekstimuodossa.

Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon, mutta mitä tiedolla johtaminen käytännössä tarkoittaa? Mitä menestyksekäs tiedolla johtaminen edellyttää ja mihin asioihin olisi syytä kiinnittää huomiota? Tässä podcast-sarjan yhdeksännessä jaksossa apulaisjohtaja Olli Ahonen Valtiokonttorista jakaa ajatuksiaan, kokemuksiaan ja vinkkejään tiedolla johtamisesta valtiovarainministeriön hankepäällikkö Tanja Lahden johdattelemana.