eOppiva - Etusivulle Kirjaudu

Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin

”Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin” -podcast pureutuu tietopoliittisiin toimenpiteisiin ja tietopolitiikan kysymyksiin laajemminkin: mitä tietopolitiikka oikein on ja miksi julkisen tiedon avoimuus, laatu ja yhteentoimivuus on tärkeää? Näitä ja monia muita kysymyksiä juontajan kanssa pohtivat mielenkiintoiset ja vaikuttavat asiantuntijavieraat.

Podcast tukee valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jonka tavoitteena on edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Hanke on osa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joka perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteisiin.

Lisätietoa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeesta sekä hankkeen ajankohtaisista tapahtumista on saatavilla valtiovarainministeriön verkkosivuilta: https://vm.fi/tiedon-hyodyntaminen-ja-avaaminen.

Sarjan oma sivu vm.fi:ssä.

Sarja on myös kuunneltavissa Spotifyssa.

1. jakso: Tiedon vallankumous on tapahtunut

Olli-Pekka Rissanen henkilökuva

Olli-Pekka Rissanen

Ensimmäisen jakson sisältö tekstimuodossa.

Ensimmäinen jakso tarkastelee tiedon vallankumousta – sen evoluutiota datan, talouden ja digitalisaation näkökulmasta.

Miten fyysiset ilmiöt ovat muuttuneet dataksi? Entä kuinka digitalisaatio näkyy taloudessa ja mikä on ihmisen rooli nykyisessä datan saturoimassa yhteiskunnassa? Johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen tarkastelee podcast-sarjan avausjaksossa tiedon vallankumousta – sen evoluutiota datan, talouden ja digitalisaation näkökulmasta.

2. jakso: Kuntasektorin odotuksia ja näkemyksiä tietopolitiikasta

Minna Karhunen

Tanja Lahti. Kuvaaja Pertti Nisonen

Jakson sisältö tekstimuodossa.

Sarjan toisessa jaksossa hankepäällikkö Tanja Lahti saa haastateltavakseen kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen.

Jaksossa keskustellaan tietopolitiikasta ja tiedon hyödyntämisestä erityisesti kuntien ja kuntayhtymien näkökulmasta: miten kunnat hyödyntävät tietoa ja mitkä asiat ovat kuntien osalta suurimmat haasteet tiedon hyödyntämisessä, avaamisessa ja jakamisessa?

Muun muassa näistä kysymyksistä on luvassa mielenkiintoista keskustelua!

3. jakso: Viranomaiset tiedolla disinformaatiota ja paskapuhetta vastaan

henkilökuvassa Olli Seuri

Olli Seuri

Sarjan kolmannessa jaksossa johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen saa haastateltavakseen toimittajan ja journalismin tutkijan Olli Seurin.
Kolmannen jakson sisältö tekstimuodossa.

4. jakso: Laatuleima tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen

Henkilökuva Johanna Laiho Kauranne

Johanna Laiho-Kauranne

Henkilökuva Essi Kaukonen

Essi Kaukonen


Neljännen jakson sisältö tekstimuodossa.

Mikä on tiedon laadun yhteiskunnallinen merkitys ja miksi tiedon laatua tulee kehittää? Podcast-sarjan neljännessä jaksossa Tilastokeskuksen Tiedon laatukehikko –hankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen sekä Tilastokeskuksen ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne keskustelevat tiedon laadun merkityksestä ja sen kehittämisestä erityisesti julkisten tietovarantojen näkökulmasta.

Tilastokeskuksen Tiedon laatukehikko -osahankkeessa luodaan ja käyttöönotetaan laatukriteerit julkisen hallinnon tiedolle. Osahanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen kanssa.

5. jakso: Yhteistyöllä kohti pitkäjänteistä ja vaikuttavaa tietopolitiikkaa

Viidennen jakson sisältö tekstimuodossa.

Miten tehdä vaikuttavaa tietopolitiikkaa? Podcast-sarjan viidennessä jaksossa Olli-Pekka Rissanen saa haastateltavakseen tietopolitiikan yhteistyöryhmän jäsenet Miia Lindellin ja Antti Poikolan. Jaksossa käydään mielenkiintoista keskustelua vuoropuhelun ja yhteistyön merkittävästä asemasta tietopolitiikan toteutumisen kannalta. Lisäksi keskustellaan siitä, miten tietopolitiikkaa voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti.