Duunissa Suomelle

Duunissa Suomelle kertoo uuden ajan virkamiehistä. Niistä jotka eivät istu pölyttymässä konttoreissa vaan niistä, jotka hakeutuvat rohkeasti ihmisten pariin, verkostoitumaan, jakamaan ja hankkimaan osaamista. Uteliaina ja pelottomina he haastavat itsensä ja lähipiirinsä tekemään työtä uudella tavalla, yhdessä ja organisaatiorajoja rikkoen.

 

 

Kirsi ja Kimmo

Duunissa Suomelle -sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustellaan verkostojen luomisesta ja niiden hyödyntämisestä sekä luottamuksen rakentamisesta. Kokeilukulttuuri ja johtamisen merkitys asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen jakamisessa ovat keskiössä, samoin myönteisen ilmapiirin synnyttäminen.

Luottamuksen rakentuminen verkostoissa ja vuorovaikutusta tukevat teknologiat ovat keskeisiä hiljaisen tiedon paremmassa esiintuomisessa. Johtamisen tehtävänä on rakentaa tilaa kokeiluille: innovaatiot syntyvät, kun asiantuntijoilla on turvallinen tila tehdä ja kokeilla. Verkostoissa olemme enemmän kuin oma itsemme: verkostoitumalla kasvatetaan osaamista ja luodaan tietoa sekä luottamusta.

Keskustelemassa ovat professori Kirsimarja Blomqvist ja VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku.

Kirsimarja Blomqvist
Kirsimarja Blomqvist toimii tietojohtamisen professorina Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT yliopisto), missä hänen tutkimus- ja opetustyönsä liittyy tietoprosesseihin, luottamukseen, innovaatioihn, verkostoyhteistyöhön ja siihen, miten digitaalisuus vaikuttaa organisoitumiseen. Hän vetää LUT yliopistossa myös Digitalisaatio ja uudet organisoitumismuodot –tutkimusryhmää, mikä tutkii mm. ekosysteemejä ja digitaalisilla alustoilla toimivia nopeita asiantuntijatiimejä.

Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, Väestörekisterikeskus:
Kimmo Rousku on laaja-alainen digitalisaation, digiturvallisuuden ja tietosuojan asiantuntija, digitalisaation avulla tapahtuvan toiminnan muuttamisen, ICT- sekä turvallisuuden eri osa-alueiden asiantuntija sekä tietokirjailija. Tällä hetkellä hän toimii Väestörekisterikeskuksessa valtiovarainministeriön asettaman Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän pääsihteerinä (VAHTI).